torsdag 8. september, kl 18:00
Evju Bygdetun

Forbindelser – elvelangs fra Bø til Norsjø

I en vandring gjennom lyd, installasjon og performance ønsker kunstnerne Zoè Eskes, Ida Tveiten, Evelyn Rasmussen Osazuwa, Siw Laurent, Simon Lerin, Bettina Hystad og Paulucci Araujo Bakke å gi rom for opplevelse og refleksjon rundt temaene fortid, nåtid og fremtid. Hva betyr tilhørighet i dagens moderne samfunn? Hva innebærer forbindelsen mellom kropp og natur, selvverd og identitet?

«Forbindelser- elvelangs fra Bø til Norsjø» er et kunstprosjekt knyttet til kommunesammenslåing av Bø og Sauherad. I den forbindelse har Midt-Telemark kommune engasjert kunstnere til å vise kunst langs elva som renner gjennom de to tidligere kommunene. Kunstnerne har, fra 2019 og frem til i dag hatt workshops med ungdom på Kvennøya, Gvarv og Evju. Dette har resultert i ulike kunstuttrykk som, etter to års utsettelse pga restriksjoner rundt koronaviruset, nå skal vises i den siste delen av kunstprosjektet.

Forbindelser
Våren 2019 inviterte prosjektleder Lynn Anita Tandberg kunstnere, med og uten tilknytning til Bø og Sauherad, til å lage kunst i det offentlige rom. Lokaliseringen av kunsten skulle finne sted langs elva. Bakgrunnen for denne ideen er å gi mennesker tilgang til å oppleve kunst i «samarbeid» med naturen, geografien og historien vi befinner oss i, og deres forbindelser med hverandre på tvers av grenser, generasjoner og identiteter. I et større perspektiv kan dette være et ledd i å sette fokus på hvordan vi kan inspireres til møte større og mindre utfordringer og endringsprosesser lokalt og globalt, til å få nye tanker og innfallsvinkler på både kultur og natur vi sammen skal forvalte videre.

Visninger:
Torsdag 8. september kl. 19:00
Plantenes egne rytmer
Improvisert konsert med kunstnerduoen Lerin/Hystad.
Bettina H. Hystad og Simon T. Lerin vil ved hjelp av GSR-sensorer la oss høre plantens egen sang og rytme gjennom biosignaler.
Evju Bygdetun

Fredag 9. september kl. 20:00
Kunstvandring + live performance. Oppmøte: Evju Bygdetun 19:45

Lørdag 10. september kl. 14:00
Kunstvandring + sanseøvelse. Oppmøte: Evju Bygdetun

Søndag 11. september kl 20:00
Kunstvandring + live performance. Oppmøte: Evju bygdetun 19:45

Arrangementet er gratis.
Husk gode sko og klær til å være ute i!

Prosjektansvarlig: Hilde Pedersen

Med støtte fra KORO, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Sparebankstiftinga og Midt-Telemark kommune.
Takk til Bø Museum, Sauherad Frivilligsentral, Evju Bygdetun, frivillige og samarbeidspartnere!

Velkommen!
Datotorsdag 8. september
Tidspunktkl 18:00 - 20:00
StedEvju Bygdetun
AdresseSætrevegen 44, 3810 Gvarv