lørdag 2. juli, kl 12:00
Bø Museum

Sommerutstilling på Bø Museum🌲

Tømmertransport til Nybuvelta i Østerli skog.

Velkommen til sommerutstilling på Bø Museum!

Årets sommerutstilling har fått tittelen; “Skogsbruk og bruksskog”. Det er åpning av utstillinga lørdag 2. juli kl. 13.00, hvor du kan oppleve felespill og fortellinger fra skogen ved Trygve Langkås og Hans Strand. Det blir også servering av kaffe og kaker. Inngang: 100 kr

«Skogen har vore til glede og nytte for alle i Bø og omegn til alle tider. Årets sommarutstilling på Bø Museum viser ulike sider ved livet i og med skogen opp gjennom tida. Skogen har sjølvsagt vore leveveg og arbeidsstad for dei som hogde og selde tømmer, men i tillegg har skogen gjeve bær og kjøtt til mat; tremateriale til bygg og reiskapar; og område som blei bruka til rekreasjon.
Kom innom på utstillinga i sommar og les meir om tømmerdrift og tømmerfløting, skogsarbeidaren, jakt, matauk og mykje meir.»

Bø Museum er åpent fra 2. til 31. juli, tirsdag til søndag, kl. 12-17. Museumsbutikk og kafé.

Velkommen til Bø Museum!

 

Datolørdag 2. juli - søndag 31. juli
Tidspunktkl 12:00 - 17:00
StedBø Museum
Adresseoterholtvegen 148, 3802