Padling Kviteseid området til Lunde 40-45km

| 2 minutter lesetid

Opplev to sluser og to av de store vanna som er del av Telemarkskanalen.

Starter fra: Kan velge enten Spjotsodd (40km), Sandodd v/utløp Bandakvann (45 km) eller Kviteseid sentrum (45 km)

Litt om turen: Opplev kontrasten mellom store vann og smale kanalstrekninger. Hvis du velger biltransport vil vi anbefale å starte fra Sandodd og få med «Straumane» som er et smalere parti mellom Bandak vannet og Kviteseidvannet. Her er det overnattingssteder og det er et idyllisk område. Kviteseidvannet og Flåvann er store åpne vann, som kan være fantastiske, men som også kan by på utfordringer hvis det er vind. Noen steder vanskelig å gå i land og begrenset med gode overnattingsmuligheter. Fra Strengen til Lunde er det smalt og underveis passeres Hogga sluser og Kjeldal Sluse. Ved Hogga kan slusing velges i sesongen, ved Kjeldal må man på land hele året. Det er traller begge steder. Turen tar 2-4 dager avhengig av hvordan man legger det opp, hvor mye man vil padle hver dag og vindforhold. Kan også ta avstikkere underveis og bruke enda flere dager.

Tar padleturen kortere tid enn antatt kan du padle videre fra Lunde til Ulefoss (11km ekstra og flere sluser). Trenger i så tilfelle henting på Ulefoss for retur til Lunde. Får da med de største sluseanleggene Vrangfoss, Eidsfoss og Ulefoss. (Se egen turbeskrivelse for Lunde- Ulefoss)

Transport: JA, behov for transport til startpunkt, enten med bil (ca en times kjøring fra Lunde) eller ta kanalbåt fra Lunde kl 13, båten ankommer ca kl 16 og anløpssted er Spjotsodd eller Kviteseid sentrum avhengig av hvilken ukedag det er. Hvis du vil starte fra Sandodd, må du ha biltransport.

Antall overnattinger: 1-3 (8-12 timer med effektiv padling, + slusepassering + matpauser + motvind… )

Antall slusepasseringer: 2 (Hogga og Kjeldal)

Mat på turen: Kviteseid sentrum og Lunde (Kilen feriesenter i sesong, begrensede åpningstider)

Passer for: De fleste som vil ha tur med 1 eller flere overnattinger