Lunde – Hogga tur /retur 10 km

| 1 minutt lesetid

Kanalstrekningen Lunde – Kjeldal – Hogga har liten vannføring og er lett å padle begge veier.

Passer for: Familie, nybegynnere

Starter fra: Kanobrygga på Telemark Kanalcamping eller kanobrygga i gjestehavna ved Lunde sluse.
Kort turbeskrivelse: Følg Telemarkskanalen oppover mot Kjeldal sluse (ca 3km), her er det en elektrisk fiskesperre i vannet som det ikke er tillatt å padle gjennom. Det er laget kanobrygge nedstrøms fiskesperra og du finner traller tilgjengelig slik at det er lett å trille forbi både fiskesperra og slusa. Slusing er ikke aktuelt her pga fiskesperra. Både ved Kjeldal og Hogga sluse er det fint å ha pause, det er også en liten øy midt mellom som kan anbefales som rasteplass. Ved Hogga sluse er det kafe i Slusevokterboligen, og det kan anbefales å ta en liten rusletur på deler av den gamle fredete veien «Murane» før retur til Lunde. Rett ved Kanalcampingen er det mulig med avstikker opp Skoeelva (se link til den turen nedenfor)
Antall slusepasseringer: 1 (Kjeldal sluse)
Passer for: Familie, nybegynnere
Transport: Nei