To vinglass foran tønnene på Lerkekåsa

Verdens nordligste vingård

anette