Norsjø Ungdomssenter

Lokaler for selskaper, kurs, konferanser og samlinger.


 
 

Norsjø Ungdomssenter egner seg både for enkeltpersoner, familier og grupper, samt til kurs, konferanser, selskaper o.l. Norsjø Ungdomssenter ble bygd i 1964, og har blitt betydelig utbedret de senere år.

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) Region Sør eier stedet og har som hovedmålsetting å nå barn og unge med evangeliet om Jesus.

Kontakt oss!

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon.