Nome, Ulefoss og Lunde

Midt i Telemark ligger Nome som består av tettstedene Ulefoss og Lunde. Nome ble etablert ved kommunesammenslåingen mellom Lunde og Holla i 1964. Nome kommune ligger på vestsiden av Norsjø.


Ulefoss

Ulefoss er et av Norges eldste industrisamfunn og har fått navnet sitt etter Ulefossen der Eidselva løper ut i Norsjø. Navnet ble på 1400- og 1500-tallet skrevet Wolufos, Wluefos, Wllffoß og Vlefos. Det er usikkert hva som er betydningen av førsteleddet i navnet.

Ulefos Hovedgaard regnes for å være empiretidens viktigste arkitektoniske verk i Norge. Bygget ligger på en høyde nord for sluseanlegget Ulefoss sluser nær tettstedet Ulefoss. I dag er Ulefos Hovedgaard et museum Hovedbygningen er omgitt av en stor park i engelsk stil. Hovedgaarden.

Ulefoss er et av Norges eldste industrisamfunn, med en av Nordens eldste industribedrifter, Ulefos Jærnverk, lokalisert ved Eidselvas utløp i Norsjø.

Rettighetene til vannkraften fra Ulefossen er delt mellom de to familiene som har vært dominerende i tettstedets historie, Cappelen og Aall. Vannkraften var, sammen med mulighetene for å fløte tømmer og frakte varer langs Bandakvassdraget (Telemarkskanalen), utgangspunktet for den tidlige industrialiseringen i området.

På 1500-tallet var det oppgangssagene, drevet av kraft fra et vannhjul, som muliggjorde foredling av massivt tømmer til blant annet byggematerialer. På 1600-tallet startet også utvinningen av jernmalm fra det vulkanske Fensfeltet noen kilometer lenger sør.

Dermed var grunnlaget for Ulefos Jærnverk (tidl. Holden Jærnverk) lagt. Ulefos Jernværk ble etablert så tidlig som i 1657, men sagbrukene på begge sider av elven, drevet på basis av privilegier gitt av danskekongen, har en historie helt tilbake til 1500-tallet. Jærnveket har hatt en rekke ulike eiere, bl.a. slekten Løvenskiold, som satt som eiere i perioden 1726-1833.

Verket og eiendommene ble i 1835 kjøpt av Diderik Cappelen fra Skien og har siden vært eid av hans etterkommere i familien Cappelen.

På Ulefoss ligger Ulefoss Sluser som er det første sluseanlegget i Bandak – Nordsjøkanalen. Denne delen Telemarkskanalen stod ferdig i 1892.


Lunde

Lunde ligger i hjertet av Telemarkskanalen og er det beste utgangspunktet for aktiviteter ved Telemarkskanalen. Lunde ligger 11 km fra Ulefoss og 15 km fra Bø. Lunde stasjon ligger langs Sørlandsbanen, og knytter Lunde til Kristiansand, Stavanger og Oslo med flere avganger daglig.

Nome grenser til Sauherad i nord og Bø i øst og sør til Skien og Drangedal og i vest til Kviteseid.


Telemarkskanalen og slusene skaper en idyllisk ramme rundt nydelige Lunde og her kan du nå hele 6 sluseanlegg innenfor en radius på 12 km.