Praktisk info

Søndag 26. juni går Kanalrennet av stabelen for åttende gang. Kanalrennet er et rulleskirenn i klassisk stil over 25 km eller 50 km.

Start og målgang er i Lunde sentrum, og traséen på 25 km går langs Telemarkskanalen rundt Flåbygd. De som går 50 km går 2 runder.

I år er Kanalrennet en del av FIS Rollerski World Cup 2022, men vi har fortsatt klasser for Mosjonister.

Alle som deltar må ha skilisens.

Arrangør: IL Skade Langrenn, Kontakt: [email protected]

Påmelding

Påmelding gjøres på EQ Timing som er åpen fra 1. februar til 23. juni kl. 23:59 Gå til påmelding: Påmelding

Klasser og starttider
  • 50 km Menn Senior – FIS World Cup (Start: 13:20)
  • 25 km Kvinner Senior- FIS World Cup (Start: 13:30)
  • 25 km Menn Junior – FIS World Cup
  • 25 km Kvinner Junior- FIS World Cup
  • 25 km Menn Mosjonist 21+
  • 25 km Menn Mosjonist 17-19
  • 25 km Kvinner Mosjonist 21+
  • 25 km Kvinner Mosjonist 17-19
Registrering, henting av startnummer

Startnummer/brikke/ski hentes på rennkontor ved start/mål i Lunde sentrum på renndagen fra kl. 10.00 og senest kl. 12:00
Brikke leveres etter målgang. Ikke levert brikke må erstattes.

Lagledermøte

Det blir arrangert et lagledermøte i Bø samkjørt med lagledermøte for lørdagens sprint. Sted og tidspunkt er ikke satt enda.

Sperretider/brutte løpere

Vi prøver å tilpasse så alle kan komme seg gjennom løypa, men må dessverre sette noen begrensninger. Deltakere som blir hengende 30 minutter etter hovedfeltet blir tatt ut av rennet.
Løpere som bryter eller blir tatt ut av løpet blir tilbudt skyss tilbake til Lunde sentrum med følgebil.

Utstyr

Alle deltagere i alle klasser går på låneski fra IDT med 3-er hjul. Det er ikke lov å benytte egne ski.
Skistaver må være maksimalt 83% av utøvers høyde i klassisk stil.
Max. = h*0,83
Det skal benyttes godkjent hjelm, og (ved fellesstart/jaktstart) øyebeskyttelse. Hansker er en fordel.

Alle deltagere skal ha på seg startnummer gjennom hele rennet.

Langing, følging og stavservice

Team/Lag kan melde på max. 2 stk. følgesykler innen 23. juni til [email protected], eller ved oppmøte på lagledermøte. Syklister må ha på vest utdelt i sekretariatet og starter ved første stav-post merket på løypekart. Teamsyklist må holde min. 30 meter avstand til løpere. Løper som behøver hjelp må selv oppsøke («slippe seg ned») til egen syklist. Arrangøren kan begrense antall følgesykler om det totale antall blir for stort.
Syklister som ikke bærer arrangørens vest, vil bli stoppet av politi eller arrangør.
Arrangøren har et lite antall reservestaver plassert rundt traséen som vist på løypekartet.
Det er to drikkestasjoner underveis i runden, i tillegg til ved målgang. Flere drikkestasjoner vil bli satt opp ved ekstrem varme.

Premiering

Premiering av 1. til 3. plass i alle klasser.

For alle renn i FIS World Cup vil det også være pengepremier for 1. til 3. plass, samt spurtpremie ved 12,5 km også for de 3 første deltagerne.

Premiering skjer rett etter rennet ved scenen. Deltagere som ikke er til stede ved premieutdeling, mister retten til å motta premie, og arrangøren er ikke pliktig til å ettersende uavhentet premie.
Man må fullføre rennet for å klassifisere for spurtpris.

Diverse

Dusjmuligheter etter rennet på Nome vg. skole
Asfalt i traséen er generelt av god standard. Eventuelle sprekker i asfalt o.l. vil bli merket med maling og/eller sperremateriell.
Traséen er i kategorien «delvis lukket», og kun kjøretøy som rennbiler/politi/ambulanse og følgesykler vil befinne seg i løypetraseen. Det kan bli sluset noe trafikk medstrøms, etter bakerste følgebil. 
Alle sideveier er sperret med vakter eller fysisk sperring. De største kryssene er sperret med uniformert politi. Politi på MC vil kjøre et stykke foran 1. løper for ekstra sikring av trasé.
Om du bryter; ta av nummer og meld fra til sekretariatet/følgebiler snarest. Ikke passer mål med brikke om du har brutt!

Løypekart

Løypeprofil Kanalrennet 1 runde (25 km)

START: Alle starter ut Hovedgata mot øst (grønn strek).

MÅL:
25 km distansen (1 runde) går til høyre i krysset Olav Strannas veg/Hovedgata mot mål (rød strek).

50 km distansen (2 runder) går til venstre i krysset Olav Strannas veg/Hovedgata etter første runde (blå strek), deretter til høyre i samme kryss for målpassering etter andre runde (rød strek).

Parkering og transport

Deltakere parkerer i skolegården til Nome vg. skole (adresse: Olav Strannas veg 25, Lunde) før de henter startnummer.
Av sikkerhetshensyn er veiene i traséen stengt fra kl. 13:00 hvilket betyr at du ikke kommer av gårde fra parkering før rennet er over. Publikumsparkeringen på Lunde 10 årige skole vil åpne først, ca kl. 14:45.
P‐avgift kr. 50 (kontant/Vipps). Parkering i løypetraseen er forbudt!
Sekretariatet er rett ved parkeringsplassen for deltagere.

Deltagerparkering:
Skolegården til Nome VGS/yrkeskole. Adresse: Olav Strannas veg 25, 3825 Lunde.
Publikumsparkering:
Via Bø/Ulefoss: Parker ved kunstgressbanen til Lunde 10 årige skole. Adresse: Ajertangen 9, 3825 Lunde
Via Drangedal/Kilen: Parker ved Lunde idrettspark. Adresse: Idrettsvegen 10, 3825 Lunde

Lykke til!
Hilsen rennarrangør
IL Skade langrenn