Praktisk info

Søndag 27. juni går Kanalrennet av stabelen for syvende gang. Kanalrennet er et rulleskirenn i klassisk stil over 25 km eller 50 km.

Start og målgang er i Lunde sentrum, og traséen på 25 km går langs Telemarkskanalen rundt Flåbygd. De som går 50 km går 2 runder.

50 km er et FIS renn og deltagere må ha en aktiv FIS-kode.
Alle som deltar må ha skilisens.

Arrangør: IL Skade Langrenn, Kontakt: [email protected]

Påmelding og klasser:
Påmelding gjøres på EQ Timing som er åpen fra 1. februar til 25. juni kl. 23:59 Gå til påmelding: Påmelding 
Vi gjør oppmerksom på at prisene øker ved sen påmelding.

Klasser 25 km
⦁ K/M 17-18
⦁ K/M 19-20
⦁ K/M 21+

Klasser 50 km:
⦁ K/M 19-20
⦁ K/M 21+
⦁ K/M Elite

Starttider
Dameklassene starter kl. 13:20. Løperne MÅ være på plass i startslusen kl. 13:10.
Herreklassene starter kl. 13:30. Løperne MÅ være på plass i startslusen kl. 13:20.
Eliteklassen får startposisjon iht. FIS Points. De andre klassene starter i puljer etter Eliteklassen.

Registrering, henting av startnummer
Startnummer/brikke/ski hentes på rennkontor ved start/mål i Lunde sentrum på renndagen fra kl. 10.30 og senest kl. 12:30
Det benyttes brikke til å feste på hjelm. Husk å levere inn brikke etter målgang, da ikke levert brikke må erstattes.

Lagledermøte
Det blir arrangert et lagledermøte i Bø samkjørt med lagledermøte for lørdagens sprint, samt et lagledermøte rett i forkant av rennet. Nøyaktig sted og tidspunkt blir oppdatert her.

Sperretider/brutte løpere
Vi prøver å tilpasse så alle kan komme seg gjennom løypa, men må dessverre sette noen begrensninger. Deltakere som blir hengende 40 minutter etter hovedfeltet blir tatt ut av rennet.
Løpere som bryter eller blir tatt ut av løpet blir tilbudt skyss tilbake til Lunde sentrum med følgebil, eller kan levere inn startnummer og fortsette til mål på eget ansvar og uten tidtaking.

Utstyr
Alle deltagere i alle klasser går på låneski fra IDT med 3-er hjul. Det er ikke lov å benytte egne ski.
Skistaver må være maksimalt 83% av utøvers høyde i klassisk stil.
Max. = h*0,83
Det skal benyttes godkjent hjelm, og (ved fellesstart/jaktstart) øyebeskyttelse. Hansker er en fordel.

Alle deltagere skal ha på seg startnummer gjennom hele rennet.

Langing, følging og stavservice
Team/Lag kan melde på max. 2 stk. følgesykler innen 25. juni til [email protected], eller ved oppmøte på lagledermøte. Syklister må ha på vest utdelt i sekretariatet og starter ved «Langesone» merket på løypekart. Teamsyklist må holde min. 30 meter avstand til løpere. Løper som behøver hjelp må selv oppsøke («slippe seg ned») til egen syklist. Arrangøren kan begrense antall følgesykler om det totale antall blir for stort.
Syklister som ikke bærer arrangørens vest, vil bli stoppet av politi eller arrangør.
Arrangøren har et lite antall reservestaver plassert rundt traséen som vist på løypekartet.
Det er to drikkestasjoner underveis i runden, i tillegg til ved målgang. Flere drikkestasjoner vil bli satt opp ved ekstrem varme.

Premiering
25km:
Målgang alle klasser: 1. til 3. plass
50 km:
Spurtpris 12,5 km: 1. til 3. plass
Spurtpris 37,5 km: 1. til 3. plass
Målgang alle klasser: 1. til 3. plass

Premiering skjer rett etter rennet ved scenen. Deltagere som ikke er til stede ved premieutdeling, mister retten til å motta premie, og arrangøren er ikke pliktig til å ettersende uavhentet premie.
Man må fullføre rennet for å klassifisere for spurtpris.

Diverse
Dusjmuligheter etter rennet på Nome vg. skole
Asfalt i traséen er generelt av god standard. Eventuelle sprekker i asfalt o.l. vil bli merket med maling og/eller sperremateriell.
Traséen er i kategorien «delvis lukket», og kun kjøretøy som rennbiler/politi/ambulanse og følgesykler vil befinne seg i løypetraseen. Det kan bli sluset noe trafikk medstrøms, etter bakerste følgebil. Normale trafikk- og skiltregler gjelder alle!
Alle sideveier er sperret med vakter eller fysisk sperring. De største kryssene er sperret med uniformert politi. Politi på MC vil kjøre et stykke foran 1. løper for ekstra sikring av trasé.
Om du bryter; ta av nummer og meld fra til sekretariatet/følgebiler snarest. Ikke passer mål med brikke om du har brutt!

Løypekart

Løypeprofil Kanalrennet 1 runde (25 km)

START: Alle starter ut Hovedgata mot øst (grønn strek).

MÅL:
25 km distansen (1 runde) går til høyre i krysset Olav Strannas veg/Hovedgata (merket X på kartet) mot mål (rød strek).

50 km distansen (2 runder) går til venstre i krysset Olav Strannas veg/Hovedgata (merket X på kartet) etter første runde (blå strek), deretter til høyre i samme kryss for målpassering etter andre runde (rød strek).

Parkering og transport
Deltakere parkerer i skolegården til Nome vg. skole (adresse: Olav Strannas veg 25, Lunde) før de henter startnummer.
Av sikkerhetshensyn er veiene i traséen stengt fra kl. 13:00 hvilket betyr at du ikke kommer av gårde fra parkering før rennet er over. Publikumsparkeringen på Lunde 10 årige skole vil åpne først, ca kl. 14:45.
P‐avgift kr. 50 (kontant/Vipps). Parkering i løypetraseen er forbudt!
Sekretariatet er rett ved parkeringsplassen for deltagere.

Deltagerparkering:
Skolegården til Nome VGS/yrkeskole. Adresse: Olav Strannas veg 25, 3825 Lunde.
Publikumsparkering:
Via Bø/Ulefoss: Parker ved kunstgressbanen til Lunde 10 årige skole. Adresse: Ajertangen 9, 3825 Lunde
Via Drangedal/Kilen: Parker ved Lunde idrettspark. Adresse: Idrettsvegen 10, 3825 Lunde

Lykke til!
Hilsen rennarrangør
IL Skade langrenn