Praktisk info


Søndag 28. juni er det igjen klart for Kanalrennet Junior. Kanalrennet Junior er et rulleskirenn i fristil med start og målgang i Lunde sentrum.

Det er samme start/mål og oppløp som for Kanalrennet. Det er individuell start med 20 sekunder mellom startende.

Alle som deltar, må ha skilisens. Type lisens velges ved påmelding.

Arrangør:
IL Skade, Terje Mognes – kontakt: [email protected] Mob: 901 48 820
IL Skarphedin, Andre Horgen – kontakt: [email protected] Mob: 995 72 791

Påmelding og klasser:
Påmelding gjøres på EQ Timing som er åpen fra 1. februar til 26. juni kl. 23:59. Påmelding her

Vi gjør oppmerksom på at påmelding stenges når antall påmeldte har nådd 180 deltagere.

Klasseinndeling:
⦁ G/J 11-12, 1,4 km (1 runde)
⦁ G/J 13-14, 2,8 km (2 runder)
⦁ G/J 15-16, 5,6 km (4 runder)

Starttider
⦁ kl. 10:30 G 11-12
⦁ J 11-12 følger på fortløpende
⦁ G 13-14, følger på fortløpende
⦁ J 13-14, følger på fortløpende
⦁ G 15-16 følger på fortløpende
⦁ J 15-16 følger på fortløpende
Alle løpere må være i startområde i god tid før puljestart. Det er individuell start med 20 sek mellom løpere.

Registrering, henting av startnummer
Startnummer/brikke/ski hentes på rennkontor ved start/mål i Lunde sentrum på renndagen fra kl. 09.30. De som går på skiskolen i Bø vil få sitt startnummer delt ut der.
Det benyttes emiTag-brikke til å feste på ankel. Husk å levere inn brikke etter målgang, da ikke levert brikke må erstattes.

Utstyr
Alle deltagere i alle klasser går på låneski fra IDT med 1-er hjul og NNN binding. Kun utøvere med annen sko enn NNN kan bruke egne ski med tilsvarende gummi på hjula. Personell på start godkjenner ski, farget konkurransehjul er ikke tillatt. Hvis deltager ønsker å benytte junior ski må man også benytte egne ski.

Det skal benyttes godkjent hjelm, øyebeskyttelse og hansker er en fordel.

EmiTag-brikke til å feste på ankel utdeles av arrangør.

Alle deltagere skal ha på seg startnummer gjennom hele rennet.

Premiering
Alle får premie.
Premiering skjer rett etter rennet på scenen nær storskjerm i målområdet. Deltagere som ikke er til stede ved premieutdeling, mister retten til å motta premie, og arrangøren er ikke pliktig til å ettersende uavhentet premie.

Diverse
Dusjmuligheter etter rennet på Nome vg. skole

Asfalt i traséen er generelt av god standard. Eventuelle sprekker i asfalt o.l. vil bli merket med maling og/eller sperremateriell.

Traséen er i kategorien «helt lukket». Det er ingen kjøretøy i traséen under rennet.

Alle sideveier er sperret med vakter og fysisk sperring. Uniformert politi er tilstede under rennet, samt røde kors og ambulanse.

Om du bryter; ta av nummer og meld fra til sekretariatet så fort som mulig. Ikke passer mål med brikke om du har brutt!

Løype

En runde som vist i løypekartet over er 1,4 km.
Løpere tar til venstre inn Tyrivegen for runde 2-3 og 4. Traséen har en stigning opp Bakerivegen, før løpere svingere inn på Tyrivegen hvor de får en slak nedoverbakke. Resten av traseen er forholdsvis flat, men hele oppløpet har en svak stigning.

Parkering og transport

Parkering ved kunstgressbanen til Lunde 10-årig skole. Adresse: Ajertangen 9, 3825 Lunde.
Av sikkerhetshensyn er veiene stengt i 3,5 time fra kl. 13:00. Parkeringsplassen ved Lunde 10-årig skole vil åpne noe før, ca. kl. 14:45.
P‐avgift kr. 50 (kontant/Vipps). Parkering langs veien er forbudt!
Se P‐kart nedenfor.
Start/mål er i Hovedgata i Lunde (Nome). Her finner du også sekretariatet.

Publikumsparkering:
Via Bø/Ulefoss: Parker ved kunstgressbanen til Lunde 10 årige skole. Adresse: Ajertangen 9, 3825 Lunde. 
Via Drangedal/Kilen: Parker ved Lunde idrettspark. Adresse: Idrettsvegen 10, 3825 Lunde.
Handicappede kan parkere ved Lundevang. Adresse: Olav Strannas veg 20, 3825 Lunde.

Lykke til!
Hilsen rennarrangør
IL Skade og IL Skarphedin