Vasker hender

Smittevernsplan – Lifjell Opp 2021

Sist oppdatert 19. august 2021

1.1        Om Lifjell Opp

Lifjell Opp et klassisk rullskirenn i Bø i Telemark som arrangeres av I.L. Skarphedin Langrenn. Løperne går 9 km fra Høyt og Lavt til toppen av Lifjell (mål ved parkering Lifjellstua) Arrangementet samler noen av verdens beste skiløpere, men er også åpent for mosjonister.

1.2        Nasjonal veileder for smittevern i idrett
 • Det skal legges til rette for at personer som er til stede skal kunne holde 1 meter avstand til andre.
 • Utøvere i alle aldersgrupper, støtteapparat og dommere har unntak fra 1 meters-regelen hvis dette går ut over utøvelsen av idretten.
 • Uten bruk av testing og koronasertifikat har arrangementet en begrensning på 800 personer fordelt på fire kohorter.
 • Frivillige, støtteapparat og funksjonærer skal for arrangementer for personer over 20 år ikke beregnes som en del av det totale antallet som kan være til stede.
 • For arrangementer for personer under 20 år skal alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette inkluderer også foresatte. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Dette kan være ansatte i idrettslaget, funksjonærer eller foresatte som er arrangører (Helsedirektoratet, 2021).
1.2.1     Krav til IL Skarphedin Langrenn som arrangør
 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i covid-19-forskriften, inkludert at kravet om avstand og antall personer følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet.
 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt.
 • De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand, på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste plasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette (Helsedirektoratet, 2021).
1.3        Kontaktpersoner
Rolle Navn Mobil E-post
Smittevernsansvarlig Tormod Hynne 90729744 [email protected]
Rennansvarlig Terje Wold 91580007 [email protected]

 

1.4        Gjennomføring og omfang

Rennet gjennomføres lørdag 4. september 2021 i klassisk rulleski. Start ved Høyt og Lavt og målgang er på toppen av Lifjell (ved parkering Lifjellstua)

1.4.1     Rennprogram

10:30   Sekretariat åpner

11.30   Veien stenger i begge rettninger

12:00   Start Lifjell Opp (herrer)

12:10   Start Lifjell Opp (kvinner)

13:00.  Veien åpner

13:30   Premieutdeling (dette tidspunktet er ca.)

1.5        Smittevern

For å sikre et trygt arrangement er det viktig at alle følger de tre hovedprinsippene for å bremse smittespredningen.

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Holde minst 1 meters avstand og redusere kontakt mellom personer

Personer som kommer fra kommuner med særlig høy smitte (>XX per 100000) skal holde seg hjemme.

1.5.1     Kohorter, rennkontor og registrering

Registrering av løpere foregår utendørs og det vil bli en-meters markeringer i køen.

1.5.2     Arrangementsområde og adgang

Arrangementsområdet skal sperres av slik at alle som ikke har en relevant funksjon i tilknytning til løpet holdes unna.

Under årets Lifjell Opp blir det ikke lagt opp til å ha publikum i start/målområde. Publikummere anbefales å holde seg vekk fra målområdet og spre seg utover i traseen.

Alle deltakere anbefales å begrense støttepersonellet til et minimum. Premieutdeling

Ved premieutdeling må utøverne selv plukke opp premiene. Disse skal være tilstrekkelig rengjort og det skal være en flate mellom de som «deler» ut premien og premien.

1.5.3     Utdeling og innlevering av startnummer og rulleski

Innlevering av rulleski og brikker fra EQ-Timing gjøres i henviste beholdere i målområdet. I målområdet blir det satt ut flere bord med drikke hvor utøverne selv kan hente drikke. Drikkebordene vil ha vakter for renhold og for å unngå trengsel.  Utover dette må utøvere selv ha ansvar for egen drikke underveis i rennet.

Parkering

Parkering for deltagere, støtteapparat og evt publikum som vil bevege seg ut i traseen er ved Telemarkshallen. Parkering vil være godt skiltet fra både Notodden og Bø sentrum. Det vil være tilgang til garderobe, dusj o.l i Telemarkshallen.

Annet om smittevern

IL Skarphedin Langrenn skal sørge for at deltakere, frivillige, foresatte og støttepersonell er gjort kjent med smittevernplanen på forhånd.

Håndsprit vil plasseres rundt på arrangementsområdet.

Referanser

Helsedirektoratet. (2021, 2. august ). 2. Arrangementer, treningsareal og garderober. Helsedirektoratet. Hentet 6. august fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/arrangementer-treningsareal-og-garderober#idrettsarrangementer