Fra Lunde til Hogga sluse

En idyllisk, rolig del av Telemarkskanalen.

Last ned turoversikten din her
Lunde til Hogga sluse PDF

Om ruten:

Mulighet for avstikker opp Skoeelva. På kveldstid er det gode sjanser for å se bever.

OBS! Viktig informasjon om fiskesperre ved Kjeldal.

Sommersesongen er i gang og Fylkesmannen i Telemark ønsker at turister og andre som bor og ferdes langs Telemarkskanalen skal få informasjon om den innretningen som er etablert der. Det er derfor laget en egen informasjonsside om fiskesperra på hjemmesiden til Fylkesmannen i Telemark. Dette kan du lese ved å trykke på knappen nedenfor.


Les mer om fiskesperren her

Fylkesmannen fraråder padling gjennom selve fiskesperra på bakgrunn av utførte risikoanalyser. Det finnes kanotraller til disposisjon for transport forbi fiskesperra, slik at du likevel kan padle rundt i området. Det er satt opp informasjonsplakater ved kanorampene med QR-koder som gjør det mulige å åpne både hjemmesiden og informasjonsvideoene fra en smart telefon. Denne informasjonen forklarer bakgrunnen til at fiskeperra er bygd og gir informasjon om padling forbi slusa.

Vi håper dette bidrar til å skape forståelse for det omfattende arbeidet som gjøres for å bevare de sårbare bestandene av storørret og elveperlemuslinger i området. For turister kan dette også være interessant informasjon og vite at det finnes sjeldne arter i området og at de installasjonene som er montert har til hensikt å verne om biodiversiteten i Telemarkvassdraget.

Det jobbes også kontinuerlig for at fiskesperra skal fungere optimalt. I den forbindelse vil det kunne utføres feltarbeid og undersøkelser til bruk i utredninger. Ved slikt arbeid vil det gis informasjon på hjemmesiden til Fylkesmannen.

God tur!