Ingebjørg Bratland på Telemarksfestivalen plakat

Velkommen til Telemarkfestivalen 12-15. august 2021

Telemarkfestivalen 2021 vert arrangert innanfor gjeldande smittevernreglar. For å kunne syte for eit trygt arrangement for alle involverte vil dei aller fleste arrangementa vere enkeltkonsertar som vil finne stad i og utanfor Gullbring kulturanlegg. Me vil leggje ut eit avgrensa tal med billettar på dei fleste arrangementa, men dersom det vert lov til å ha fleire inne på konsertane, vil me leggje ut fleire billettar.

Kjøp dine billetter her
Torsdag 12. august

Kl 19:00 – Gullbring, Storsalen
RUI-JENTENE: «Spaden må gå jamnt» i ny tapning
Den fascinerande historia om Ingerine og Gurine Schewenius har fenga mange. På Telemarkfestivalen og Gullbring kulturanlegg kjem framsyninga om Rui-jentene med Hæge Manheim og Inger Merethe Johnsen i rollane som Ingerine og Gurine, og med seg har dei Erik Sollid – kjend frå Valkyrien Allstars – på hardingfele.

Kl 20:00 – Bull Inn
FESTIVALKVISS + KONSERT MED MAGNUS WIIK
På Bull Inn vert som vanlig festivalkviss og etter kvissen vert det konsert med strengekunstnar Magnus Wiik og hans splitte nye trio.  

Kl 20:30 – Gullbring, Framstugo
INGEBJØRG LOGNVIK REINHOLDT OG AASMUND NORDSTOGA MED BAND: «For alt som ein gong va’»
Ingebjørg Lognvik Reinholdt og Aasmund Nordstoga framfører dikt av Robert Burns omsett til vestteledialekt av Peter Fjågesund i konserten «For alt som ein gong va’» i Gullbring kulturanlegg. Til konserten i Bø har dei med seg Juhani Silvola, Sarah-Jane Summers og Morten Kvam.

KL 22:30 – Bø gamle kyrkje
AW/CISSOKHO/ULVIK
Torsdagen avsluttast i Bø gamle kyrkje der afrikansk strengeleik møtar norsk kveding i det som garantert vert heilt nydeleg konsert med Becaye Aw, Ibou Cissokho og Liv Ulvik.

Fredag 13. august

Kl 12:00 – 15:30 – Gullbring, Oppåstugo
FAGSEMINAR: «Berekraftig folkemusikk»
For andre gong inviterer Telemarkfestivalen til seminar. I samarbeid med Universitetet i SørØst-Norge) og Telemarksforsking vil me rette fokus mot  både materiell og immateriell berekraft i folkemusikken.

Kl 17:00 – Gullbring, Framstugo
BUEN GARNÅS/KÅSA/FJELD: «Slåttar siste sytti år»
Bø er heimplass for fleire av landets mest framtredande felespelerar. Me har samla tre av dei til konsert. Per Anders Buen Garnås, Ottar Kåsa og Lars-Ingar Meyer Fjeld vil ta for se nyare slåttar i konsertprogrammet «Slåttar siste sytti år» i Gullbring kulturanlegg.

Kl 19:00 – Gullbring, Storsalen
OPNINGSKONSERTEN
Den tradsjonelle Opningskonserten er ein musikalsk konfekteske med spennande og mangfaldige innslag frå festivalprogrammet.

Kl 21:00 – Gullbring, Framstugo
INGRID JASMIN VOGT & JESÚS MORENTE
Ingrid Jasmin Vogt er oppvaksen i Telemark, men har fordjupa seg i musikk frå meir sydligare. Ho og makkaren Jesús Morente leverar kjenslevar og nær flamenco-song i Gullbring kulturanlegg.

Kl 22:00 – Gullbring, Storsalen
TINGINGSVERKET: «AALKA – IT BEGINS»
Tre vokalistar og tre vokaltradisjonar møtes i årets tingingskonsert med Marja Mortensson, Sigrid Jore og Maija Kauhanen.

Laurdag 14. august

Kl 11:00 – 16:00 – Bø torg
TORGFESTIVALEN – ein festival i festivalen
Torgfestivalen – ein festival i festivalen som har blitt svært populær! Det vil som vanlig bli ein flott dag på Bø torg med gratiskonsertar, marknad, og artige aktivitetar for store og små

Kl 12:00 – 15:00 – Bø museum
KURS
Kvedarkurs med Ingebjørg Lognvik Reinholdt

Ingebjørg vil leie ei songstund som passar for alle som likar å syngje. Ho vil lære bort artige småstubbar, freske slåttestev og eit par av the greatest hits frå Telemark, nemleg bygdevisene. I tillegg skal ho dele nokre kvedartriks som gjer det litt artigare å syngje desse små skattane, og de får litt bakgrunn på kva dei handlar om og kor dei kjem ifrå. Ingebjørg synest at alle burde syngje meir, og folkesongskatten er ein ypperleg stad å starte, då den kjem frå alle. Kurset passar for alle som likar å synge! Obs! Berre 8 plassar!

Hardingfelekurs med Johanne Flottorp
Johanne Flottorp kjem frå Åmli i Agder, speler hardingfele og er utdanna ved Norges Musikkhøgskole. Ho har gitt ut fleire CD-ar, mellom anna med gruppa Raabygg. Johanne spelar i hardingfele klasse A og speler i hovudsak i tradisjon frå Agder og Telemark. Johanne er også musikalsk leiar i Bærum spelemannslag. Johanne har med Tovdal i Aust-Agder som utgangspunkt eit stort repertoar av slåttar frå både Setesdal og Telemark. På kurset kan deltakarane få lære litt av begge delar. Kurset vil vere eit nybegynnar-kurs. Obs! Berre 8 plassar!

Pileflettkurs med Mari Fallet Mosand
Har du lyst til å få ei innføring i pileflett? På dette 3 timar lange kurset vil du lære grunnleggande fletteteknikkar for å planlegge og flette ei mindre korg i pil. Me flettar i hovudsak i økologisk pil dyrka i Bø, men det vil vere mogleg å eksperimentere med andre naturmaterial som siv, bark og bjørkeris. Korgmaking er eit veldig gamalt handverk, det er moro, og ein blir fort hekta på variasjonsmoglegheiter i desse vakre naturmateriala! Mari legg opp til at alle rekk å lage ei mindre korg/ brødkorg/ serveringsbrett eller fat til servering av mat. Sjekk gjerne ut krokvokst på Instagram, eller www.krokvokst.com for inspirasjon. Obs! Berre 8 plassar!

Målarkurs med Zoé Eskes
Zoé Johanna Eskes er ein biletkunstnar som opphavleg kjem frå Nederland, men har budd i Bø dei siste 10 åra. Ho har hatt ti utstillingar dei siste fem åra, samt fleire utsmykkingsoppdrag. Eskes jobbar både som kunstnar og kulturskolelærar i Midt-Telemark kommune. Til Telemarkfestivalen har ho kurert ei utstilling med bilete etter Torleiv Jørgensen Stadskleiv (1865-1946) som vil stå i Galleri Stadskleiv under festivalen. I samband med utstillinga vil ho ha eit malekurs der deltakarane får jobbe med oljemaleri i Stadskleiv si and. Kurset startar med omvising av utstillinga og om véret er på lag malar deltakarane ute i omgjevnadene rundt Gullbring. Obs! Berre 8 plassar.

Påmelding alle kurs:
[email protected]

 

Kl 17:00 – Gullbring, Storsalen
«ELLEN OG ELEVANE»
Ellen Nordstoga fyllar 80 år i år og vert heidra med konserten «Ellen og elevane» i Gullbring kulturanlegg. Framsyninga «Kongsdøttane» som Nordstoga er prosjektleiar for vert vist fram, og det vert og musikalske helsingar frå tidlegare elevar.

Kl 19:00 – Gullbring, Amfiet
JOHANNA SEIM OG MARIANNA SANGITA
INGEBJØRG BRATLAND
Me er glade for å kunne invitere Ingebjørg Bratland «heim» til Telemarkfestivalen. Me har bestilt godvér og alt er klart for ein stor konsertoppleving ute i Gullbring Amfi. Her vil det óg bli premiere på ny musikk frå Johanna Seim og Marianna Sangita som vil vere fyrste utøvarpar ut i «Evju sessions» – eit nytt konsept der to utvalde utøvarar bur og skapar ny musikk i lag på idylliske Tangen ved Evju bygdetun.  

Kl 20:30 – Gullbring, Storsalen
TONER, SKJEMT OG ALVOR MED SIGMUND, KNUT OG HALVOR
Har du høyrt om tuddølen, heddølen og bøheringen? I Gullbring kulturanlegg vert det musikk, skjemt og alvor med Knut Buen (tuddølen), Sigmund Groven (heddølen) og Halvor Kleppen (bøheringen).

KL 22:00 – Gullbring, Amfiet
INGVILD FLOTTORP MED BAND + BYTING MED GJESTAR 
Laurdagskveld og god stemning i Gullbring Amfi med konsertar med Ingvild Flottorp og Byting. Skodespelar Mathilde Storm – kjend frå NRK-serien «Rådebank» – syng låta «Høvdingen» i lag med Byting, og Per Anders Buen Garnås vert med på eit par låter med sitt gamle band.

Sundag 15. august

Kl 11:00 – 14:00 Evju bygdetun
FAMILIEDAG PÅ EVJU BYGDETUN
OTelemarkfestivalen og Evju bygdetun vil ønskje velkomen til ein hyggeleg familiedag på Evju bygdetun med musikk, dans, artige aktivitetar og god mat og drikke.

Kl 13:00 – Bø gamle kyrkje
TORHILD OSTAD OG SILJE HEGG
Vokalist og kvedar Torhild Ostad og fløytist Silje Hegg har kjend kvarandre i 25 år, og dei har fleire gonger snakka om at dei har lyst til å halde konsert i lag, men det har aldri skjedd – før dei no kjem til Telemarkfestivalen og Bø gamle kyrkje for ein nydeleg og varm konsert.

Kl 15:00 – Gullbring, Storsalen
BORGJAKONSERTEN: JENS AMUNDSEN – EIT 100 ÅRS MINNE
Den tradisjonsrike Borgjakonserten vil finne stad i Gullbring kulturanlegg. Storspelemannen Jens Amundsen villa ha vore 100 år i år. Torgeir Straand og Knut Buen minnast Amundsen med soger og spel.

Velkomen til festival!

Hva skjer?

Våre arrangementer
20 °C
SOMMER
VINTER
SPISE
SOVE
HVA SKJER
REISE
KART KARTKart
Booking