TelemarksVeka + Sparebank 1

Sparebank 1 er en av hovedsponsorene til TelemarksVeka og de ønsker å bidra til det som skjer i fylket. Jan Berge, markedssjef for Sparebank 1 i Telemark forteller her hvorfor de har valgt TelemarksVeka som et samarbeidsprosjekt og hvorfor idretten i Telemark er viktig for Sparebank 1.

Idrett er skikkelig folkehelse og vi vil gjerne bidra til alt det positive som skjer fylket. Vi er en bank som går bra og det er viktig for oss å gi overskudd tilbake ti l både våre eiere, kunder og den gedigne frivilligheten som skjer innen idretten, forteller en entusiastisk Jan Berge. Vi velger ut arrangementer vi gjerne vil assosieres med. Vi er opptatt av seriøsitet og stor gjennomføringsevne. Det er TelemarksVeka et svært godt eksempel på. Når vi først starter et samarbeid med en forening, klubb eller arrangement gjør vi det med høy kvalitet. Da er det viktig at dette er gjensidig. Jan informerer videre om at sponsormarkedets forventninger har utviklet seg mye de siste årene, og prosjekter som er nytenkende og omstillingsdyktige er attraktive for oss.

På spørsmål om årsaker til at Sparebank 1 Telemark har samarbeidet med TelemarksVeka gjennom 3 år, er Jan tydelig på at Sparebank 1 er banken for Telemark og telemarkinger, og at TelemarksVeka med sitt navn og omfang har blitt ett av deres aller viktigste i løpet av året. TelemarksVeka gir oss svært god synlighet, arrangementet utløser mange gode samarbeidsmuligheter, og det gir oss tilgang på både elite og breddeidrett, forteller Jan. TelemarksVekas gode avkastning til klubbene og barneidretten er avgjørende for at vi er med på denne reisen. At vi i tillegg kan bruke lokalbankene både i Bø og Lunde til denne type aktiviteter er positivt. Der er det fullt trøkk under arrangementene!

Team Telemark Sparebank 1 har jobbet tett med Team Telemark i flere år, og løftet langrennslaget til det nivået de er i dag. Høydepunktet til Jan Berge med Team Telemark var årets NM på Meråker. Det å være tett på en slik prestasjonsgruppe over flere dager gjorde inntrykk. For en lagånd det er i dette laget! Prestasjonsmessig var Mikael Gunnulfsen sin 8. plass på 5-mila i Holmenkollen denne vinteren et stolt øyeblikk for både banken og meg, avslutter Jan.

Vi gleder oss stort til TelemarksVeka som et av årets høydepunkt og ser allerede frem mot en spennende vinter sammen med Team Telemark!