covid 19

Bø og Lifjell Turridning`s Covid 19 retningslinjer.

Alle aktivitet må gjennomføres i tråd til myndighetenes til enhver tid gjeldende retningslinjer for smittevern.