Lifjellparken

Parken vil variere med vær- og føreforholdene. Lifjellparken har de siste årene blitt utviklet til en variert og spennende park med både lette og mer utfordrende elementer. Mange hopp, rekkverk og rør gjør at de fleste finner noe som passer for sitt ferdighetsnivå.

Vi arbeider kontinuerlig for å videreutvikle parken og forsøker også avhengig av snømengde å få til variasjon i elementene gjennom sesongen.