Universell utforming

 
 

Lifjelltunet er med i bedriftsnettverkprosjektet Inkluderende reiseliv i Telemark for å få kunnskap om tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelse i vår reiselivsbedrift. Vi kan dessverre ikke tilby en universelt utformet hytteutleie – det har vi ingen mulighet til, men vi jobber med å tilrettelegge for alle så langt vi har mulighet.

«Ingen kan tilrettelegge alt for alle, men alle kan tilrettelegge noe for noen» er prosjektets slagord og beskriver godt også vår hensikt.

Her er en oversikt om våre tiltak, tilrettelegginger og mulige begrensninger:

  • Handicaprampe inn til resepsjon/servicebygget
  • Handicaptoalett i servicebygget
  • De fleste hyttene har trapperekkverk
  • Noen utvalgte hytter har trappemarkering
  • Hyttene vil fungere bra for de fleste synshemmede, hørselshemmede og de som kan gå litt selv.
  • Bra belysning og kontraster inne, markerte trinn og røykvarslere med lyd i alle hyttene. For hørselshemmede så må de ta med egen røyk-/brannvarslersom vibrerer, for sin egen trygghet.
  • Nærhet til stinettet for å kjenne på følelsen av å være på fjellet (må kunne gå selv).
  • Fin grusvei inne på hyttetunet samt veier til flere hyttefelt kan brukes som turvei (disse har bom, men mulighet til å gå rundt).