Jente i rullestol i bassenget i Sommarland

Inkluderende reiseliv i Telemark

Tilrettelegging av reise- og opplevelsestilbudet i kommunene Midt-Telemark og Nome.

 «Alle som har reiselyst skal ha mulighet til å velge oss som reisemål. Gjennom dette skal vi bidra til økt verdiskaping for regionen og økt inkludering, likestilling og livskvalitet for målgruppen.» Sier de 15 reiselivsbedriftene i kommunene Midt-Telemark og Nome som tok initiativet til dette prosjektet.

Bedriftene hadde i lengre tid sett behovet for bedre tilrettelegging for gjester med en eller annen funksjonsnedsettelse, men manglet kunnskap om hvordan de best kunne gjøre det. Konklusjonen ble derfor prosjektet «Inkluderende reiseliv i Telemark», finansiert av Innovasjon Norge og deltakerbedriftene, som gjennomføres april 2020 – april 2023.

 

I rullestol nedover langs Vrangfoss Sluse

Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Visit Bø, Midt-Telemark og Nome Utvikling, Innovasjon Norge, Prosjektet TelemarksVeka, Visit Telemark, Samarbeidsforumet av Funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelses i Vestfold og Telemark og Midt-Telemark.

Viktige erfaringer så langt
  • Samarbeid mellom bedriftene og med målgruppen er alfa og omega for å lykkes!
  • Ofte lite som skal til for å gjøre store forbedringer for mange.
  • Bedriftene har allerede mye tilrettelagt, men lite informasjon tilgjengelig om dette.
  • Bedriftene trenger mer kompetanse på og kunnskap om målgruppens utfordringer, behov og hvordan best tilrettelegge.
  • Stort potensial i regionen for å lykkes med prosjektmålsettingen.
  • Prosjektet er i tråd med CRPD, Regjeringens strategi for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne, fylkets handlingsplan for universell utforming, fylkets nye kulturstrategi og kommunenes strategiske næringsplan.
  • Ingen har mulighet til å tilrettelegge alt for alle, men alle kan tilrettelegge noe for noen! (Prosjektets slagord)

Kvinne i rullestol på shopping på Sønstebøtunet

Noen resultater:
  • Først i Norge med å tilby Solsikkemerket til de som har ikke-synlig funksjonsnedsettelse! En ordning som har blitt veldig godt mottatt av målgruppen og deres familier/venner. 8 bedrifter har delt ut totalt 2280 solsikkebånd i juli-august 2021. Fra 2022 vil alle bedriftene i prosjektet delta i denne ordningen.
  • Alle bedriftene jobber kontinuerlig med tilretteleggingstiltak, og alt skjer i samråd og samarbeid med representanter for målgruppen og i henhold til aktuell Norsk Standard for universell utforming.
  • Flere kurs og kompetansehevingstiltak i f.h.t. målgruppens utfordringer og behov er gjennomført.
Deltakere i prosjektet

Beverøya Camping AS

Breiva Glamping AS

Bø Camping AS

Bø Hotell AS

Bø og Lifjell Turridning AS

Bø Sommarland AS

Klatreparken Høyt og Lavt Bø AS

Lifjelltunet hytteutleie AS

Norsjø Ferieland AS

Norsjø Hotell AS og MS Telemarken

Sentrumsringen Bø AS

Solstua Lifjell

Telemark Kanalcamping AS

Telemarkskanalen Booking AS (MS Victoria og MS Henrik Ibsen)

Telemarkskanalen FKF AS

Aarnes Kafeteria AS

Prosjektet TelemarksVeka

Visit Bø AS

Visit Telemark AS

Midt-Telemark og Nome Utvikling AS

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Midt-Telemark

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Vestfold og Telemark

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) TBV

 

Ønsker du mer info om prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder Anne-Bjørg Haugan på [email protected]