Jente i rullestol i bassenget i Sommarland

Inkluderende reiseliv i Telemark

Inkluderende reiseliv i Telemark

Reiselivsbedrifter i kommunene Midt-Telemark og Nome har i lengre tid sett behovet for bedre tilrettelegging for funksjonshemmede, men de har manglet kunnskap om hvordan de best kan gjøre dette. Resultatet ble prosjektet «Inkluderende reiseliv i Telemark», finansiert av Innovasjon Norge og deltaker- bedriftene og gjennomføres april 2020 – april 2023.

Deltaker-bedriftenes hovedmål

Bedriftene er enige om at de i felleskap ønsker å bli best i landet på tilrettelegging av reiselivet, slik at alle som har reiselyst skal ha mulighet til å velge oss som reisemål. De jobber mot å kunne tilby deg reise- og fritidsopplevelser, uansett hva dine begrensninger er. De er også enige om at et godt sted å besøke er et godt å bo.

Hittil i tiltetreleggingsprosessen har det blitt gjennomført befaring av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Vestfold og Telemark hos alle deltaker- bedriftene for å kartlegge dagens status av tilrettelegging.

Det er i samarbeid med FFO utarbeidet oversikt over flere av utfordringene og behovene som kan oppstå hos de med funksjonsnedsettelse. Bedriftenes behov for økt kunnskap om målgruppen og kompetanse i tilrettelegging er kartlagt, noe opplæring er gjennomført og mer er planlagt. Bedriftenes web-informasjonsformidling er testet med hensyn til universell utforming og oppgraderinger har startet. Bedriftene jobber også kontinuerlig med større og mindre tilretteleggingstiltak.

 

I rullestol nedover langs Vrangfoss Sluse

Seks familier med en eller flere familiemedlemmer med funksjonsnedsettelse deltok i testing av deltaker- bedriftenes tilbud i august – september 2020 («mystery guests»).

Resultatene fra testingen var mange konstruktive og nyttige tilbakemeldinger om hva som kan forbedres og hvordan;

Bedriftene har allerede tilrettelagt godt for mangfoldet, derav også funksjonshemmede, men de har lite eller ingen tilgjengelig informasjon om dette. Hos flere av bedriftene er det veldig lite som skal til for å gjøre store forbedringer. Alle sier at de har hatt gode opplevelser til tross for at ikke alt var tilrettelagt, at de ansatte i bedriftene har vært veldig imøtekommende og prøvd å legge best mulig til rette når de har blitt gjort oppmerksomme på test- gjestenes behov og utfordringer.

Erfaringen så langt i prosjektet viser at det viktigste suksesskriteriet for å lykkes er det tette samarbeid mellom bedriftene og målgruppen, gjennom hele prosessen.

Prosjektledere samlet utenfor Aarnes Kafeteria

Deltakere i prosjektet

Beverøya Camping AS

Breiva Glamping AS

Bø Camping AS

Bø hotell AS

Bø og Lifjell Turridning AS

Bø Sommarland AS

Klatreparken Høyt og Lavt Bø AS

Lifjelltunet hytteutleie AS

Norsjø Ferieland AS

Norsjø Hotell AS og MS Telemarken

Sentrumsringen Bø AS

Telemark Kanalcamping AS

Telemarkskanalen booking AS (MS Victoria og MS Henrik Ibsen)

Telemarkskanalen FKF AS

Aarnes Kafeteria AS

Prosjektet ParaVeka

Visit Bø AS

Visit Telemark AS

Midt-Telemark og Nome Utvikling AS (MTNU)

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Midt-Telemark

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Vestfold og Telemark

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) TBV

 

Ønsker du mer info om prosjektet?

Ta kontakt med prosjektleder Anne-Bjørg Haugan på [email protected]