Lifjellparken

Parken vil variere med vær- og føreforholdene. Lifjellparken har de siste årene blitt utviklet til en variert og spennende park med både lette og mer utfordrende elementer. Mange hopp, rekkverk og rør gjør at de fleste finner noe som passer for sitt ferdighetsnivå. Til sesongen 2019/20 har vi kjøp inn flere nye bokser og rails.

Vi arbeider kontinuerlig for å videreutvikle parken og forsøker også å få til variasjon i elementene gjennom sesongen.