Praktisk info


Lørdag 24. juni går Kanalrennet Junior av stabelen for fjerde gang. Kanalrennet Junior er et rulleskirenn i fristil med start og målgang i Lunde sentrum.

Det er samme start/mål og oppløp som for Kanalrennet. Det er individuell start med 20 sekunder mellom startende.

Alle som deltar, må ha skilisens. Type lisens velges ved påmelding.


påMELDING KANALRENNET JUNIOR

Arrangør:
IL Skade, Terje Mognes – kontakt: [email protected] Mob: 901 48 820
IL Skarphedin, Andre Horgen – kontakt: [email protected] Mob: 995 72 791

Påmelding og klasser:
Påmelding gjøres på EQ Timing: Påmelding her.

Vi gjør oppmerksom på at påmelding stenges når antall påmeldte har nådd 180 deltagere. Det vil det være førstemann-til-mølla prinsippet som gjelder.

Klasseinndeling:
⦁ G/J 11-12, 1,4 km (1 runde)
⦁ G/J 13-14, 2,8 km (2 runder)
⦁ G/J 15-16, 5,6 km (4 runder)

Starttider
⦁ kl. 16:00 G 11-12
⦁ J 11-12 følger på fortløpende
⦁ G 13-14, følger på fortløpende
⦁ J 13-14, følger på fortløpende
⦁ G 15-16 følger på fortløpende
⦁ J 15-16 følger på fortløpende
Alle løpere må være i startområde i god tid før puljestart. Det er individuell start med 20 sek mellom løpere.

Registrering, henting av startnummer
Startnummer/brikke/ski hentes på rennkontor ved start/mål i Lunde sentrum på renndagen fra kl. 15.00. 
Det benyttes brikke til å feste på hjelm. Husk å levere inn brikke etter målgang, da ikke-levert brikke må erstattes.

Utstyr
Alle deltagere i alle klasser går på låneski fra IDT med 1-er hjul og NNN binding. Kun utøvere med annen sko enn NNN kan bruke egne ski med tilsvarende gummi på hjula. Personell på start godkjenner ski, farget konkurransehjul er ikke tillatt. Hvis deltager ønsker å benytte junior ski må man også benytte egne ski.

Det skal benyttes godkjent hjelm, øyebeskyttelse og hansker er en fordel.

Alle deltagere skal ha på seg startnummer gjennom hele rennet.

Premiering
Alle får premie.
Premiering skjer rett etter rennet ved scenen i målområdet. Deltagere som ikke er til stede ved premieutdeling, mister retten til å motta premie, og arrangøren er ikke pliktig til å ettersende uavhentet premie.

Diverse
Dusjmuligheter etter rennet på Nome VGS.

Asfalt i traséen er generelt av god standard. Eventuelle sprekker i asfalt o.l. vil bli merket med maling og/eller sperremateriell.

Traséen er i kategorien «helt lukket». Det er ingen kjøretøy i traséen under rennet.

Alle sideveier er sperret med vakter og fysisk sperring. Uniformert politi er tilstede under rennet, samt røde kors og ambulanse.

Om du bryter; ta av nummer og meld fra til sekretariatet så fort som mulig. Ikke passer mål med brikke om du har brutt!

Løype

En runde som vist i løypekartet over er ca 1,4 km.
Løpere tar til venstre inn Bakerivegen for runde 2-3 og 4. Traséen har en stigning opp Bakerivegen, før løpere svingere inn på Tyrivegen hvor de får en slak nedoverbakke. Resten av traseen er forholdsvis flat.

Parkering og transport

Parkering ved kunstgressbanen til Lunde 10-årig skole. Adresse: Ajertangen 9, 3825 Lunde.
Av sikkerhetshensyn er veiene stengt i 3,5 time fra kl. 18:00. Parkeringsplassen ved Lunde 10-årig skole vil åpne noe før, ca. kl. 20:30.
Park.avgift kr. 50 (kontant/Vipps). Parkering langs veien er forbudt!
Se kart for parkering ovenfor.
Start/mål er i Brugata i Lunde (Nome). Her finner du også sekretariatet.

Publikumsparkering:
Via Bø/Ulefoss: Parker ved kunstgressbanen til Lunde 10 årige skole. Adresse: Ajertangen 9, 3825 Lunde. 
Via Drangedal/Kilen: Parker ved Lunde idrettspark. Adresse: Idrettsvegen 10, 3825 Lunde.
Handicappede kan parkere ved Lundevang. Adresse: Olav Strannas veg 20, 3825 Lunde.


PÅMELDING KANALRENNET JUNIOR
Lykke til!

Hilsen rennarrangør
IL Skade og IL Skarphedin