Om Visit Bø

Visit Bø er destinasjonsselskapet for Midt-Telemark og Nome kommune. Vi fokuserer på stedene Bø, Gvarv, Akkerhaugen, Ulefoss og Lunde. Her finnes så utrolig mye spennende, og vi verdsetter våre dyktige medlemmer som bidrar til å gjøre regionen enda mer attraktiv. Vi er involvert i ulike prosjekter, inkludert «Bærekraftig reisemål» og «Inkluderende reiseliv Telemark», som du kan lese mer om nedenfor.

Vi har også ansvaret for publikasjonene Kulturguiden og Sommerguiden, inkludert salg av annonseplass i disse. Dette gir annonsører en verdifull mulighet til å markedsføre sine arrangementer eller tilbud i regionen.

En av våre viktigste målsettinger er å tiltrekke enda flere internasjonale turister og virkelig sette vår region på kartet! Med dedikasjonen til våre prosjekter og publikasjoner, jobber vi mot å skape en mer tiltrekkende og bærekraftig destinasjon, som er godt forankret i vår reiselivsstrategi for Midt-Telemark regionen.

Hvem er vi?

Marianne Dale

Daglig leder
Mail: [email protected] // Tlf: 413 33 310

Anette Schia Kaasa

Web- og markedskoordinator
(i permisjon)

Mail: [email protected] 

Susanne Eikefjord

Vikar web- og markedskoordinator
Mail: [email protected] // Tlf: 92 95 65 66

Helle Grüner

Praksisstudent
Mail: info@visitbo.no

Susann Sundseth Sundsvalen

Arbeidspraksis


Prosjekter vi jobber med

Bærekraftig reisemål

Visit Bø har siden 2020 arbeidet mot å oppnå merket «Bærekraftig reisemål» av Innovasjon Norge. Dette merket fungerer som et verktøy for å strukturere arbeidet med bærekraft på vår destinasjon. Ved å analysere kriteriene innen miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft, sender dette et tydelig signal om at destinasjonen har igangsatt en langsiktig innsats for å styrke bærekraften.

Inkluderende reiseliv

Reiselivsbedriftene i kommunene Midt-Telemark og Nome har lenge sett behovet for bedre tilrettelegging for personer med funksjonnedsettelse, men har manglet kunnskap om hvordan de best kan oppnå dette. Resultatet ble prosjektet «Inkluderende reiseliv i Telemark», finansiert av Innovasjon Norge og deltakerbedriftene.

Bedriftene har en felles visjon om å bli ledende i landet når det gjelder tilrettelegging av reiselivet, slik at alle reiselystne individer skal ha muligheten til å velge dem som sitt foretrukne reisemål. De jobber målrettet mot å tilby reise- og fritidsopplevelser som er tilgjengelige uavhengig av individuelle begrensninger. Det er også enighet om at et godt sted å besøke skal være et godt sted å bo.

Kulturguiden

Kulturguiden publiseres fire ganger i året og har vist seg å bli værende i hjemmene til folk helt frem til neste utgave. Dette understreker at til tross for rikelig tilgjengelig informasjon på nett, verdsetter folk den trykte publikasjonen.

For å sikre synligheten til Kulturguiden trykker vi 6000 eksemplarer som distribueres i postkasser i Midt-Telemark og Nome, samt plasseres på nøkkelsteder som Gullbring Kulturanlegg, Ulefoss samfunnshus, Sønstebøtunet, Bøsenteret, Lifjell med flere. Vi markedsfører også Kulturguiden på Visit Bøs' sosiale mediekanaler, inkludert Facebook og Instagram. Den vil også være tilgjengelig på visitbo.no, både som en oppføring i arrangementkalenderen og som en fremtredende nyhetssak på forsiden. På denne måten sikrer vi at Kulturguiden når ut til et bredt publikum både fysisk og digitalt.

Sommerguiden

Sommerguiden er vår desidert mest populære publikasjon og turistenes hovedreferanse når det gjelder reisen hit (bortsett fra visitbo.no). Det er en kilde til inspirasjon og informasjon om aktiviteter og opplevelser i ferien.

Overskuddet går direkte til markedsbudsjettet i Visit Bø, som muliggjør økt digital markedsføring gjennom hele året. Lokalt nyter Sommerguiden høy oppslutning, og den har en positiv effekt på hyttefolket, som føler stolthet og tilhørighet til destinasjonen. Den fungerer også som en viktig ressurs for studenter.

TelemarksVeka

TelemarksVeka var et stort prosjekt under Visit Bø. Dette var et samarbeid med TV 2, og ca. 50 næringslivsbedrifter, lokale idrettslag, Norges Skiforbund, Visit Telemark mfl. Hovedarrangementene i TelemarksVeka var «Sommerfest fra Telemark» - et underholdningsshow på TV 2 med kjente artister. Dette hadde blitt arrangert i 3 år i Bø Sommarland og ble i 2021 og 2022 arrangert ved Lunde Sluse (Lunde Sluseamfi). I 2022 var TelemarksVeka landets største sommerarrangement der idrett for funksjonsfriske og funksjonsnedsatte ble likestilt 100 %. Flere års godt arbeid hadde lagt grunnlaget for at destinasjonene Notodden, Midt-Telemark, og Nome ønsket hele idretts-Norge til arrangementet.

Dessverre besluttet styret i november 2023 å avslutte TelemarksVeka.

Visjon og verdier

Destinasjonens verdier ligger i visjonen:

Med samhold, pågangsmot og glede skaper vi minner for livet.

- Med hjerte for dine opplevelser

⭐ Samhold: Bedriftene og visit-selskapet har et unikt samarbeid og tett samhold. Dette mener vi er nøkkelen til utvikling av destinasjonen. Her er alle velkomne til å diskutere ideèr, små/store problemstillinger og felles målsettinger. Man hjelper hverandre, og er «konkurrenter på lag». Sammen står vi sterkere.

Pågangsmot: Generasjoner før har vist et enormt pågangsmot og ikke minst modighet ved alt fra etablering av jernbanen, Ulefos Jernverk, Telemarkskanalen, Bø Sommarland og få USN til bygda. Denne modigheten og råskapen skal fortsette å være en del av destinasjonens kjernefortellinger. TelemarksVeka, bønder i Fruktbygda, Bærekraftsenter ved USN er alle eksempler på aktører og ildsjeler som sikter høyt.

Høyt fokus fra bedriftene på universell utforming ved å tilrettelegge sine opplevelser skal vise at våre aktører er med på å endre reiselivet. En bærekraftig utvikling av reiselivet og det å være langt fremme i tekniske/digitale verktøy setter vi høyt. Kvalitet i alle ledd og helhetlige tanker fører til at man kan skille seg ut og går foran som en ledende destinasjon.

⭐ Glede: Hos oss er gleden stor å ta i mot gjester samtidig som stikkord i opplevelsene er glede, latter, kil i magen eller glede ved å oppleve kick av fantastiske natur- og kulturopplevelser. Det er personlige møter mellom de besøkende og eier/driver, ingen store investorer, bare masse enkeltmennesker som utvikler og jobber med glede og kjærlighet til det lokale. Vi skal ha arbeidsplasser som skaper glede blant ansatte og som gjør det til et godt sted å jobbe og være.

Minner for livet: Vises til opplevelser av høy kvalitet. Opplevelsene huskes også fordi nettopp personlige relasjoner og høy servicegrad er utført, og gjesten sitter igjen med minner for livet. Minnene/opplevelsene er i tillegg ment for «alle», også personer med nedsatt funksjonsevne.

Bli partner

Vi ønsker å styrke samarbeidet med flere lokale bedrifter og kan tilby en rekke fordeler. Dette inkluderer vår egen webmodell for medlemmer, samt synlighet på nettsiden og i sosiale medier. Vi tilbyr også skreddersydde bedriftswebsider for ulike bransjer, inkludert reiseliv, annet næringsliv og arrangementer.

Kontakt oss

Vi hjelper deg med informasjon om overnatting, aktiviteter, attraksjoner, arrangement mm. i området, både her i Midt-Telemark og i hele Telemark for øvrig.

Turisttelefon: 41452229
E-post: [email protected]

Vi gleder oss til å høre fra deg! 😊

Visit Bø AS org nr: 980 476 286