Takk til våre samarbeidspartnere!


TelemarksVeka har et stort nettverk av samarbeidspartnere og alle er like viktige. Uten disse hadde ikke arrangementene vært mulig å gjennomføre.

Det er samtidig viktig at sponsorer og samtlige samarbeidspartnere opplever effekter av å være med. Det blir derfor vektlagt høyt deres involvering og innspill.

Utover hovedarrangementet siste helgen i juni arrangerer TelemarksVeka B2B-samlinger for bedriftsnettverket. Målsettingen med dette er å skape nye samarbeidsformer, øke kompetansen og bidra til et godt samhold i næringslivet i regionen.  TelemarksVeka har den unike egenskapen at det samler et bredt spekter av næringer rundt en attraktiv merkevare som genererer stor nasjonal synlighet, med andre ord en vinn-vinn situasjon for alle involverte.

Ønsker du å bli en del av dette – ta kontakt med prosjektleder Therese Husby på: [email protected]


Våre samarbeidspartnere