Avbestillingsregler

ETTER «ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER» AV 2018:
 • Avbestilling mer enn 42 dager før avreise: faktureres 10% av opprinnelig beløp.
 • Ved avbestilling mellom 42 og 15 dager før avreisedato: faktureres  30 % av opprinnelig beløp.
 • Ved avbestilling senere enn 15 dager, eller utelatt fremmøte: Ingen refusjon.
 • Dersom bestillingen omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter knyttet til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter kunne falle bort, dersom noen av reisefølget avbestiller.
 • Vi forbeholder oss retten til forandringer hvis uforutsette ting skulle inntreffe.
 • Overføring: Kunden har rett til å overdra plassen sin til en annen. Arrangøren må informeres om dette så snart som mulig.
 • Kansellering: Forhold som gjelder partenes plikter, mangler, reklamasjon og tvister, følger «alminnelige vilkår for pakkereiser» av 2018.
FORSIKRING

Orientering om forsikringsforhold ved Bø og Lifjell Turridning og hva kunden selv må ha:
Vi har også ansvarsforsikring på våre tjenester. Dette vil si at skader som måtte oppstå blir dekket når det kan vises til at senteret har handlet uaktsomt og ikke ellers. Ramler du av en hest og skader deg og vi som ansatte ikke har handlet uaktsomt (eks. en hest snubler, skvetter litt til siden, løper litt fortere enn du gir beskjed om, osv.) får du ikke erstatning.

Det er derfor viktig at du som bruker har fritidsforsikring eller reiseforsikring. Undersøk hva forsikringen din dekker.

EGENERKLÆRING
 • Jeg tar denne turen av egen fri vilje, og anser meg selv skikket til å klare den turen jeg har meldt meg på.
 • Jeg aksepterer at det kan være en risiko ved å delta på rideturer arrangert av Bø og Lifjell turridning.
 • Jeg skal alltid bruke hjelm når jeg sitter på hesten.
 • Jeg vet at det er forbudt å røyke under ridning.
 • Jeg kommer ikke til å være påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
 • Jeg vil varsle ridelederen om jeg har skader eller sykdommer som kan påvirke min rideevne på denne turen, og om jeg tar medisiner.
 • Jeg er klar over at operatøren kun er ansvarlig for ulykker som følger av feil i utstyr, eller feil bruk av utstyr av selskapets ansatte og uforsiktighet fra deres side.
 • Jeg har selv alt ansvar for skader forårsaket av meg på grunn av min uforsiktighet eller unnlatelse av å følge instruksjoner.
 • Jeg er selv ansvarlig for all personlig eiendom som jeg har tatt med meg på turen.
 • Jeg er enig i sikkerhetsreglene og vil følge dem på alle måter.