Praktisk info

Viktig info:


Lørdag 24. juni går Kanalrennet av stabelen for niende gang. Kanalrennet er et rulleskirenn i klassisk stil over 25 km eller 50 km.

Start og målgang er i Lunde sentrum, og traséen på 25 km går langs Telemarkskanalen rundt Flåbygd. De som går 50 km går 2 runder.

Alle som deltar må ha skilisens.

Arrangør: IL Skade Langrenn, Kontakt: [email protected]


Tid og sted:

Lunde sentrum, Hovedgata, 3825 Lunde
Lørdag 24. juni 2022

Påmelding

Påmelding gjøres på EQ Timing som er åpen fra 1. mars til 21. juni kl. 23:59.


Påmelding til Kanalrennet 2023
Klasser og starttider

Start 18:40

 • 50 km Kvinner Senior
 • 25 km Kvinner 19-20 år
 • 25 km Kvinner 17-18 år
 • 25 km Kvinner 21+ år
  (Mosjonist klasse)

Start 19:02

 • 50 km Menn Senior
 • 25 km Menn 19-20 år
 • 25 km Menn 17-18 år
 • 25 km Menn 21+ år
  (Mosjonist klasse)
Registrering, henting av startnummer

Startnummer/brikke/ski hentes på rennkontor ved start/mål i Lunde sentrum på renndagen fra kl. 16.00 og senest kl. 18:00
Brikke leveres etter målgang. Ikke levert brikke må erstattes.

Lagledermøte

Det blir arrangert et lagledermøte på Teams

Lørdag 24. juni kl 12:00 for Kanalrennet

Team Captain`s meeting:
Klikk her for å delta i møtet

Sperretider/brutte løpere

Vi prøver å tilpasse så alle kan komme seg gjennom løypa, men må dessverre sette noen begrensninger. Deltakere som blir hengende 30 minutter etter hovedfeltet blir tatt ut av rennet.
Løpere som bryter eller blir tatt ut av løpet blir tilbudt skyss tilbake til Lunde sentrum med følgebil.

Utstyr

Alle deltagere i alle klasser går på låneski fra IDT med 3-er hjul. Det er ikke lov å benytte egne ski.
Skistaver må være maksimalt 83% av utøvers høyde i klassisk stil.
Max. = h*0,83
Det skal benyttes godkjent hjelm, og (ved fellesstart/jaktstart) øyebeskyttelse. Hansker er en fordel.

Alle deltagere skal ha på seg startnummer gjennom hele rennet.

Langing, følging og stavservice

Team/Lag kan melde på max. 2 stk. følgesykler innen 21. juni til [email protected], eller ved oppmøte på lagledermøte. Syklister må ha på vest som de får utdelt i sekretariatet. Syklister venter i Hovedgata og henger seg på feltet etter de har passert. Teamsyklist må holde min. 30 meter avstand til løpere. Løper som behøver hjelp må selv oppsøke («slippe seg ned») til egen syklist. Arrangøren kan begrense antall følgesykler om det totale antall blir for mange.
Syklister som ikke bærer arrangørens vest, vil bli stoppet av politi eller arrangør.
Arrangøren har et antall reservestaver plassert rundt traséen, i tillegg til at vi står hver 100 meter de siste 2 km før målgang.
Det er to drikkestasjoner underveis i runden, i tillegg til ved målgang. Flere drikkestasjoner vil bli satt opp ved ekstrem varme.

Premiering

Premiering av 1. til 3. plass i alle klasser.

For 50 km renn vil det også være pengepremier for 1. til 6. plass.

Premiering skjer rett etter rennet ved scenen. Deltagere som ikke er til stede ved premieutdeling, mister retten til å motta premie, og arrangøren er ikke pliktig til å ettersende uavhentet premie.

Diverse
 • Dusjmuligheter etter rennet på Nome vg. skole
 • Asfalt i traséen er generelt av god standard. Eventuelle sprekker i asfalt o.l. vil bli merket med maling og/eller sperremateriell.
 • Traséen er i kategorien «delvis lukket», og kun kjøretøy som rennbiler/politi/ambulanse og følgesykler vil befinne seg i løypetraseen. Det kan bli sluset noe trafikk medstrøms, etter bakerste følgebil.
 • Alle sideveier er sperret med vakter eller fysisk sperring. De største kryssene er sperret med uniformert politi. Politi på MC vil kjøre et stykke foran 1. løper for ekstra sikring av trasé.
 • Om du bryter; ta av nummer og meld fra til sekretariatet/følgebiler snarest. Ikke passer mål med brikke om du har brutt!
Løypekart

START:
Alle starter i Brugata (grønn strek).

MÅL:
25 km distansen (1 runde) går til venstre i krysset Olav Strannas veg/Hovedgata mot mål (gul strek).

50 km distansen (2 runder) går rett igjennom sentrum (Hovedgata) etter første runde (rød strek), deretter til venstre inn Olav Strannas veg for målpassering etter andre runde (gul strek).

Trafikkinformasjon

Vi ber om at ingen parkerer i Lunde sentrum etter kl.21:00 fredag 23. Juni, og at de som bor i Hovedgata parkere utenfor sentrum lørdag hvis de skal benytte bilen på søndag.

Lørdag 24 juni vil Flåbygdveien, Strengenvegen, Hovedgata, Olav Strannas veg og Brugata ned til brannstasjonen være helt stengt fra kl.18:30 – ca. 21:30
Hovedgata fra Jafs og ned til krysset ved Olav Strannas veg vil være helt stengt fra kl.07:00- ca.22:30
Hovedgata fra krysset Brugata vil være helt stengt fra 15:30
(Omkjøring via Jernbanevegen og Olav Strannas veg). Fv. 359 over Lundefaret bru vil være stengt i et kjørefelt. Politi direigerer trafikk i begge retninger over et felt.

Merk at ingen trafikk, annet enn godkjente kjøretøy, skal være i renntraséen under konkurransen. Dette inkluderer syklister, bilister, eventuelle fotgjengere o.l.

Spørsmål kan rettes til rennleder Terje Mogstad (90148820) eller trafikkansvarlig Knut Greivstad (9223 6192).

Parkering og transport

Deltakere parkerer i skolegården til Nome vg. skole (adresse: Olav Strannas veg 25, Lunde) før de henter startnummer.
Av sikkerhetshensyn er veiene i traséen stengt fra kl. 18:30 hvilket betyr at du ikke kommer av gårde fra parkering før rennet er over. Publikumsparkeringen på Lunde 10- årige skole vil åpne først ca kl. 20:45.
P‐avgift kr. 50 (kontant/Vipps). Parkering i løypetraseen er forbudt!
Sekretariatet er rett ved parkeringsplassen for deltagere.

Deltagerparkering:
Skolegården til Nome VGS/yrkeskole. Adresse: Olav Strannas veg 25, 3825 Lunde.

Publikumsparkering:
Via Bø/Ulefoss: Parker ved kunstgressbanen til Lunde 10 årige skole. Adresse: Ajertangen 9, 3825 Lunde
Via Drangedal/Kilen: Parker ved Lunde idrettspark. Adresse: Idrettsvegen 10, 3825 Lunde

Ønsker du å være publikum? Les mer her


Lykke til!

Hilsen rennarrangør
IL Skade langrenn