Eplemostflasker på bordet

Norges Beste Eplemost

Kåring av Norges beste eplemost, eplesider og fruktvin

Norges Beste Eplemost

Kåring av Norges beste eplemost, eplesider og fruktvin

Vårt kjølige klima med lange dager gjennom vekstsesongen skaper noen av de beste eplene i verden. Eplemost og eplesider som lages av disse eplene er av meget god kvalitet, og Norsk Eplefest har derfor i flere år tatt initiativ til kåring av Norges beste eplemost og eplesider. Seinere er konkurransen utvidet til å omfatte også fruktvin og sider.

Det er næringsorganisasjonen HANEN som står for den praktiske gjennomføring av konkurransen Norges Beste Drikke hvert år i februar/mars. Den blir bekjentgjort på Norsk Eplefest sin hjemmeside og Facebook i tillegg til hjemmesiden til HANEN.

Norsk Eplefest er medsponsor og har ansvaret for å dele ut egen diplom til Norges Beste Eplemost. 

Produktene bedømmes av et profesjonelt team. Dommerne er faglig sterke på bedømming av sensorikk, og har de siste åra blitt hentet fra miljø som HoReCa, Vinmonopolet, journalister, forskere og produktutviklere i industrien. Produktene blir bedømt etter kategorier, og etter en medalje-standard for gull, sølv og bronse.

Hvordan melde seg på?