Norges beste


Kåring av Norges beste eplemost, eplesider og fruktvin

Vårt kjølige klima med lange dager gjennom vekstsesongen skaper noen av de beste eplene i verden. Eplemost og eplesider som lages av disse eplene er av meget god kvalitet, og Norsk Eplefest har derfor i flere år tatt initiativ til kåring av Norges beste eplemost og eplesider. Fra og med 2018 er også fruktvin en av kategoriene i konkurransen.Norsk eplefest tok i 2009 initiativ til å kåre Norges beste eplemost. Seinere er konkurransen utvidet til å omfatte også fruktvin og sider. Det er næringsorganisasjonen HANEN som står for den praktiske gjennomføring av konkurransen.

Konkurransen gjennomføres hvert år i februar/ mars. Den blir bekjentgjort på Norsk Eplefest sin hjemmeside og Facebook i tillegg til hjemmesiden til HANEN. Interessen for konkurransen har etter hvert blitt stor og i 2021 var 220 produkter påmeldt.

Produktene bedømmes av et profesjonelt team. Dommerne er faglig sterke på bedømming av sensorikk, og har de siste åra blitt hentet fra miljø som HoReCa, Vinmonopolet, journalister, forskere og produktutviklere i industrien.

Produktene ble bedømt etter kategorier, og bedømt etter en medalje-standard for gull, sølv og bronse.

Skjema for påmelding, kriterier og mer info finner du på HANEN's hjemmesider:

HANEN's hjemmeside