Bjønnrunden

Bjønnerunden er en historisk sykkelrunde som tar deg i to herskapelige bygninger, kirkeruiner fra middelalderen, videre forbi Telemarks største gård og en av Norges eldste industrivirksomheter.

Lengde Vanskelighetsgrad Varighet
27,6 km Krevende 2-4 timer

Se kart på ut.no her

Om runden:

Denne sykkelturen går i et rikt kulturområde med mange gamle boplasser , to herskapelige bygninger, en middelalder-kirkeruin, Telemarks største gård, en av Norges eldste industrivirksomheter og Ulefoss sluser. Mens du sykler forbi idylliske vann med flotte badeplasser  har du utsikt over store deler av Midt-Telemark. Du passerer et gammelt bjørneområde hvor det ble skutt ulv sist i 2013. Du sykler i et bever, elg-, hjort- og rådyrområde, hvor også gaupe og mår er observert. Sykkelruta har  også en spennende flora og rikelig med bær- og soppforekomster. Stortjuven Ole Høiland, predikanten Hans Nilsen Hauge, Grev Raben (med bjørn på sleden) og bjørneskytteren Gunnar Høidalen har brukt ruta før deg.

Turbeskrivelse:

Bjønnerunden er en rundtur på 27 km med en høydeforskjell på 170 meter. Ca. 3 km går på asfalt. Ca. 1/3 av runden er på bomveg.

Du starter på Øvre Verket med freda arbeiderboliger og med Holden Hovedgård som en kontrast like ved. Du sykler opp Kirkebakken forbi Holla Kirke og Ekornrød med sine vakre rødmalte arbeiderboliger.

På toppen av bakken sykler du forbi Bjønnegrinda, som viser at du er i et gammelt bjørneområde. På Bjørnstad tar du til venstre via Prestegårdsalléen, forbi Holla Prestegård og passerer Holla Kirkeruiner til venstre, med vid utsikt over Midt-Telemark.

Området rundt hører til det kjente Fensfeltet.

Du sykler rett fram på Briskemyrvegen forbi Holla Gårdsom er Telemarks største gård. Vær på utkikk etter rådyr på jordene. Du sykler også rett fram i krysset ved Briskemyr husmannsplass.

100 meter etter krysset til venstre går blåmerket tursti til Grasfjell og Murefjell.

Ved krysset ved Lunnebruenetar du til venstre og følger Brennebuvegen mot Stavsjø. Tidlig på året blomstrer tysbasten. Seinere kan du finne orkideer. Ved Tjærebrennåsen (se kart) er det et gammelt bjørnehi.

I svingen, til venstre før Tveitstulmyra, som ligger til høyre, finner du Jernolla. Vel 100 meter etter du passerer utsikten ved Stavsjø, går det sti til venstre ned til badeplass ved Vestervann.

150 meter etter bommen ligger den vel 200 år gamle freda røde jaktstua til Baron Aga (Løvenskiold) like ved veien, på jordene til plassen Brennebu. Baronen var her i 1812-18 og skjøt flere bjørner. Skolen på Brennebu ble lagt ned i 1937. Du sykler forbi boplassene Nedre, Midtre og Øvre Teksle. På toppen av Hovbakken er det et gudehov like ved vegen. Her ligger også delesteinen kalt Bjørnen. Ved Ormetjern er det badeplass 3 meter fra veien.

I Borståkrysset nær Sannavanntar du til skarpt til høyre langs Sannaveien og videre mot neste vann, Langen. Langs vanna her er det veldig flotte bade-og rasteplasser. Ved Ugge Bru kommer sykkelruta ”Motbakken” ned. Når du nærmer deg toppen av bakkene opp fra Langen, passerer du plassen Øvre Røisland (hovedhuset er gult). Her bodde bjørneskytteren Gunnar Høidalen.

Et par hundre meter lengre fram er det minnetavle over bjørneskytteren som felte 60 bjørner. Landsmarka som du er i nå, var det siste område i Telemark med fast bjørnestamme. Det ble skutt ulv i området i 2013.

Ved krysset i Hagan tar du 180 grader til høyre og følger Heglandsheia over til Briskemyr.

Like etter at du har tatt av på denne veien ligger det et gammelt bjørnehi på Langskottfjell (se kart). Veien over her til Ulefoss blei kalt Husmannsveien. Husmenn brukte veien bl.a. til kullkjøring til Jernverket og for å hente lønn samt handle. Ole Høiland, som ranet Norges Bank, reiste over her flere ganger, og det ryktes at Høiland har skjult et pengeskrin i området.
På toppen av Siljukleivbakken etter krysset, går det blåmerket tursti til venstre opp til Hestefjell (Skiltet er litt skjult i svingen). Du sykler nedover og passerer ei dump før det går en kort bakke oppover igjen. Neste bakke nedover blir kalt Bybakke, trolig fordi en her kunne se ned til Ulefoss – også kalt Trillebårbyen. Ved Kroktjern skifter vegen navn til Briskemyrvegen.

På toppen av bakkene, etter Holvinstua går blåmerket tursti til venstre til Nunsås.

Ca. 100 meter før krysset ved Lunnebruene ligger steinen Knefallet. Det er to søkk i steinen som passer til to kne. Mange forskjellige sagn knytter seg til steinen: En hellig munk la seg ned for å drikke her. Et annet sagn går ut på at det var ei jente som ba så hardt at ”ho sakk i stein”.

Ved krysset Lunnebruene fortsetter du rett fram inn på den veien du kom fra tidligere.

Ved krysset ved Briskemyr tar du til venstre. Følg skilt. I Kullhusbakken ser du det statlige murbygget Kohinor til høyre. Dette er kårboligen til Holden Hovedgård og er en kopi av Vækerø Gård ved Oslo(tidligere eid av Løvenskiold. Like ved krysset med Fylkesvei 359 ligger Ulefoss Sluser,

Turistinformasjonen og Geologiutstillingen. Sykkelruta tar til høyre langs Jernværksvegen. Her sykler du forbi Ulefos Jernværk på venstre side og Holden på høyre side. Ulefos Jernværk fra 1657 er en av Verdens eldste industribedrifter. Du nærmer deg sluttpunktet - Øvre Verket.

Skilting og tilrettelegging av løypa er gjort mulig gjennom velvilje fra Cappelen skoger. Ta derfor hensyn til aktivitet knyttet til skogsdrift, dyreliv og annet. Vær oppmerksom på bommer underveis

Overnatting og spisesteder

Langs sykkelruten kan du blant annet overnatte på disse stedene: Telemark Kanalcamping i Lunde og Lunde Vandrerhjem.
Du finner flere forslag til overnattings- og spisesteder i kartinformasjonen.