torsdag 26. mai, kl 08:00
Nes Kyrkje

Pilegrimsvandring

Velkomen til formidling av kulturarv i Midt-Telemark kommune.

  • Vikingtid og middelalder er eit av fem fyrtårnsområder i kulturstrategien i Vestfold og Telemark.
  • Vikingvegen frå Borre til Hardangervidda er eit av tiltaka.
  • Midt-Telemark kommune ligg midtvegs, som ein av dei 12 kommunane i dette kultursamarbeidet.
  • Midt-Telemark kommune har 3 unike mellomalderkyrkjer; Sauherad, Nes og Bø gamle kyrkje, og Gåra gravfelt og kyrkjetuft.
  • Midt-Telemark Museum er ein av 8 prioriterte frivillige hovedaktørar på Vikingvegen, som skaper innhald i konseptet med formidling og aktivitet.

Etter to år med begrensingar kan vi igjen ønske velkommen til:

Pilegrimsvandring torsdag 26. mai 2022 – Kristi himmelfartsdag

FOTEFAR FRÅ FORTID TIL FRAMTID

Vandring i eit spennande og allsidig kulturlandskap frå Nes kyrkje til Bø gamle kyrkje midt i Telemark
(sjå vedlagt plakat)


Pilegrimsvandringkomiteen i Midt-Telemark kommune.

Velkommen!
Datotorsdag 26. mai
Tidspunktkl 08:00 - 17:00
StedNes Kyrkje
AdresseNesvegen 7, 3810 Gvarv