Om oss


Midt-Telemark regionen har naturgitte gode forutsetninger for fruktproduksjon, og Midt-Telemark kommune er den viktigste fruktkommunen i Telemark og vi bidrar til at innbyggerne blir enda mer stolte av bygda si. 

Midt-Telemark og Nome Utvikling tok i 2005 initiativ sammen med frukt- og kulturaktører i Sauherad for å skape en festival for å plassere Fruktbygda Sauherad på Norgeskartet. Norsk Eplefest ble arrangert for første gang i 2006.

Målet med prosjektet var å samle alle gode krefter i Sauherad under kommunevåpenet, slik at det kan få innhold og mening. Nå er Norsk Eplefest etablert som et eget aksjeselskap og drar videre det gode arbeidet som ble satt i gang. Det er satt fokus på en viktig næring i regionen, vi har fått fram kunst- og kulturlivet og frivillige lag og organisasjoner, og vi har bidratt til at innbyggerne har blitt litt mere stolte av bygda si.

Norsk Eplefest ønsker at:

 • Folk i Telemark og nærliggende fylker skal få vite om og vil komme til Norsk Eplefest.
 • Vi som bor her og alle som kommer til skal ha det moro sammen.
 • Alle skal få se, lukte, smake og gjerne kjøpe eple i alle varianter.
 • Kunst og kulturbygda i Midt-Telemark skal blomstre på Norsk Eplefest.
 • Norsk Eplefest samler inntil 3000 mennesker, primært barnefamilier.

I usikre tider for fruktnæringa har vi arbeidet bevisst for å fremme ny produktutvikling, øke motivasjonen hos produsentene for videre drift og bidra til ei bærekraftig utvikling i landbruksnæringa i Midt-Telemark.

For fruktnæringa ønsker Norsk Eplefest at:

 • Epleproduksjonen i Telemark skal bli synlig i landet vårt
 • Næringsliv og lokale produsenter skal se nye muligheter i eple som produkt
 • Epleprodusenter, annet næringsliv og organisasjonsliv skal få inntekter gjennom Norsk Eplefest
 • Norske epler skal bli konkurransedyktige på bakgrunn av kvalitet og smak
 • Eplefesten blir en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling


Norsk Eplefest er blitt et viktig arrangement i Midt-Telemark. Norsk Eplefest har bidratt til å styrke Sauherads profil som fruktkommune og gjøre folk stolte av bygda si, og er blitt en viktig arena for kulturkommunen Midt-Telemark. Det har blitt en god arena for kunst- og kulturmiljøet, som har hatt godt salg på utstillinger i tilknytning til Norsk Eplefest, og som har befestet høstutstillingene som faste arrangement.

Identitetsmålet om at innbyggerne skal være stolte av bygda si, har vi også lykkes godt med. Vi tror at Norsk Eplefest har fått fram og tydeliggjort kvaliteter og en profil som ”alltid” har vært der i Sauherad, og som har mye større betydning for innbyggerne i hele kommunen enn det utstillingsvinduet Norsk Eplefest er. Vi håper og tror at publikumsbesøket vil øke gradvis med årene. Det å holde god kvalitet på arrangementet er den viktigste suksessfaktoren i så måte.


Veien til Norsk Eplefest på Gvarv

Gvarv ligger sentralt i Sør-Norge og omtrent midt i Telemark mellom Bø, Notodden og Skien.

Norsk Eplefest arrangeres på Gvarv stasjon på Sørlandsbanen, men nærmeste togstopp i dag er Bø og Nordagutu. Det er gode togforbindelser med Sørlandsbanen til Oslo, Kristiansand og Stavanger, samt til Notodden og Skien/Porsgrunn med Bratsbergbanen.

Mange veier fører til Gvarv: Rv 36 fra Porsgrunn/Skien (E18) og fra Seljord (E134 fra Vestlandet), Fv 360 fra Notodden (E134 fra Oslo).

Gvarv er også knutepunkt for busstrafikken gjennom Telemark med busstopp for ekspressbusser og god kommunikasjon til en rekke steder.


Lurer du på noe rundt Norsk Eplefest?

Ta kontakt med oss på [email protected] så hjelper vi deg gjerne!

Styre og valgkomité

Norsk Eplefest AS er et selskap uten mål om økonomisk gevinst for aksjereierene. Ingen styremedlemmer eller andre med formelle roller i selskapet får godgjørelse for sin innsats for selskapet. I tillegg legger andre frivillige ned et stort arbeide for å oppfylle de ambisøse målsettingene for Norsk Eplefest AS.

Styremedlemmer:

 • Mette Haugholt, styreleder
 • Tonje Vedvik Bergskås
 • Karine Høibø
 • Aslaug Norendal
 • Bjørg Hesthag

Varamedlemmer:

 • Jan P. Olsen
 • Ida Ytreland
 • Jo David Meyer-Lysne
  Vedtekter for Norsk Eplefest AS

  Norsk Eplefest AS har ambisøse målsettinger i vedtektene. Den årlige markedsdagen på Gvarv siste lørdag i september er hovedaktiviteten til selskapet, men styret arbeider også med en rekke andre aktiviteter for å kunne oppfylle målsettingene i vedtektene:

  • Norsk Eplefest skal være et nasjonalt arrangement med utgangspunkt i tettstedet Gvarv og tilliggende fruktdistrikt, som skal promotere norsk fruktproduksjon, men med særlig vekt på fruktproduksjon i Midt-Telemark. Norsk Eplefest skal promotere kortreist norsk kvalitetsfrukt som er bærekraftig produsert. Norsk Eplefest skal også være et viktig kontaktpunkt for internasjonale aktører på aktuelle felt.
  • Norsk Eplefest AS skal bidra til økt verdiskaping med utgangspunkt i regionens og landets fruktproduksjon.
  • Norsk Eplefest skal være en arena for fremme av kunst og kultur, og skal bygge opp under stolthet og identitet til de som bor og vokser opp i det sentrale fruktdistriktet i Midt-Telemark.
  • Norsk Eplefest AS skal i samarbeid med relevante aktører arbeide med å utvikle opplevelser med utgangspunkt i frukt, kunst og kultur som gjør det attraktivt å besøke vår region.
  • Selskapet skal ikke gi utbytte til aksjeeierene, overskudd skal disponeres for best mulig oppfyllelse av selskapets formål.