Om oss

Midt-Telemark regionen har naturgitte gode forutsetninger for fruktproduksjon. Kommunen er den viktigste fruktkommunen i Telemark, og hvert fjerde norske eple du kjøper i butikker over hele landet, produseres her. Videre er distriktet vårt også store produsenter av både moreller og plommer. Derfor er innbyggerne stolte av bygda si og den posisjonen regionen har i det norske fruktmarkedet. 

Norsk Eplefest ble arrangert for første gang i 2006. Siden den gang har Eplefesten tatt ulike former og fasonger, men kjernen har alltid vært feiringen av årets avling med en markedsdag hvor først og fremst lokale produsenter viser frem et mangfold av småskalaprodusert mat, drikke og håndverk i over 50 salgsboder, samt flere ulike kulturinnslag. Dagen starter med muligheter for en eplevandring gjennom fruktlandskap fra Nes Kyrkje til Gvarv sentrum, med innlagt stopp på Galleri Nyhuus for å se på verkene av årets eplefestkunstner. Elevene på Sagavoll folkehøgskole lager hvert år en epletavle som stilles ut på stasjonsbygningen i sentrum, og har ablegøyer og leker for barna på selve markedsdagen. Tidligere år har vi på Eplefesten hatt besøk av Prinsesse Martha Louise, Moods of Norway, Det Norske Kokkelandslag, Ingrid Espelid Hovig, Jonny Andvik m.fl. Nytt i 2023 var at det ble arrangert sang og musikk fra Kulturskolen på torvet, og frivillige lag og organisasjoner viste seg fram i Gamlegata på Gvarv. Eplefesten er stadig i utvikling og nye tilfang vil komme, men vi er sikre på at her er det noe for alle og enhver. 

Aktivitetene som foregår både i forkant og under markedsdagen er i stor grad basert på dugnad og samarbeid mellom styret i Norsk Eplefest, Sauherad Idrettslag og Gvarv Vel, og ikke minst Midt-Telemark kommune. Frivillige lag og organisasjoner, gallerier, samt fruktnæringa med sine gårdsutsalg, er også viktige samarbeidspartnere som deltar under Eplefesten. I tillegg feirer vi de eldres- og barnas eplefest rundt omkring på institusjonene og skolene i hele kommunen i dagene før markedsdagen. Programmet og mer informasjon om de ulike årene med eplefest kan sees i epleavisene.

Mye av Norsk Eplefest er lokale arrangementer, men på nasjonalt nivå arrangerer vi konkurranse i samarbeid med Hanen, med kåring av Norges beste eplemost, sider og fruktvin. Vi har også et ønske om å utvikle videre samarbeid med Æblefestivalen i Rødding i Danmark, hvor vi var på besøk i 2023 for å hente inspirasjon og se hvordan de feirer eplet, samt ta opp igjen kontakt med Eplefestivalen i Kivik i Sverige, slik at vi sammen kan sette eplet på kartet i Norden

Bakgrunn

Det var Midt-Telemark og Nome Utvikling som i 2005 tok initiativ sammen med frukt- og kulturaktører i Sauherad for å skape en festival for å plassere Fruktbygda på Norgeskartet. 

Målet med prosjektet var å samle alle gode krefter i den tidligere kommunen Sauherad, nå Midt-Telemark, under kommunevåpenet (gult epletre på blå bakgrunn), slik at det kunne få innhold og mening. Norsk Eplefest ble etablert som et eget aksjeselskap og er en frivillig organisasjon som viderefører det gode arbeidet som ble satt i gang. Vi setter fokus på en viktig næring i regionen, vi har fått fram kunst- og kulturlivet og frivillige lag og organisasjoner, og vi har bidratt til at innbyggerne har blitt litt mer stolte av bygda si.

Kommunevåpen Sauherad
Utvikling

Norsk Eplefest er blitt et viktig arrangement i Midt-Telemark. Norsk Eplefest har bidratt til å styrke vår profil som fruktkommune, og er blitt en sentral arena for kulturkommunen Midt-Telemark. Det har blitt en god arena for kunst- og kulturmiljøet, som har hatt godt besøk og bra salg på utstillinger i tilknytning til Norsk Eplefest. Det er viktig for oss å promotere norsk bærekraftig fruktproduksjon, med særlig vekt på produksjonen her i Midt-Telemark, men vi skal også være et viktig kontaktpunkt for internasjonale aktører på aktuelle felt. På markedsdagen i 2023 hadde vi besøk av en delegasjon fra kommunens vennskapsby i Polen, Nisko kommune, som fikk delta og oppleve arrangementet.

Vi tror at Norsk Eplefest har fått fram og tydeliggjort kvaliteter og en profil som ”alltid” har vært her i regionen, og som har mye større betydning for innbyggerne i hele kommunen, enn det utstillingsvinduet Norsk Eplefest er. Vi håper og tror at publikumsbesøket vil øke gradvis med årene. Det å holde god kvalitet på arrangementet er den viktigste suksessfaktoren i så måte og vi utvikler Eplefesten i samarbeid med andre kultur- og næringsorganisasjoner.

Norsk Eplefest ønsker at:

 • Folk i Telemark og nærliggende fylker skal få vite om og delta på Norsk Eplefest
 • De som bor her og alle som besøker Norsk Eplefest skal ha det moro sammen
 • Alle skal få se, lukte, smake, og gjerne kjøpe eple i alle varianter
 • Kunst- og kulturlivet i Midt-Telemark skal blomstre på Norsk Eplefest
 • Vi skal samle folk i alle aldre på markedsdagen og være en naturlig møteplass for lokalbefolkningen og besøkende

I usikre tider for fruktnæringa har vi arbeidet bevisst for å fremme ny produktutvikling, øke motivasjonen hos produsentene for videre drift og bidra til en bærekraftig utvikling i landbruksnæringa i Midt-Telemark.

For fruktnæringa ønsker Norsk Eplefest at:

 • Epleproduksjonen i Telemark skal bli synlig i landet vårt
 • Næringsliv og lokale produsenter skal se nye muligheter i epler som produkt
 • Epleprodusenter, annet næringsliv og organisasjonsliv skal få inntekter gjennom Norsk Eplefest
 • Norske epler skal bli konkurransedyktige på bakgrunn av kvalitet og smak
 • Eplefesten blir en arena for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling

Veien til Norsk Eplefest på Gvarv

Gvarv ligger sentralt i Sør-Norge og omtrent midt i Telemark mellom Bø, Notodden og Skien.

Norsk Eplefest arrangeres på Gvarv stasjon hvor Sørlandsbanen går forbi, men nærmeste togstopp i dag er Bø og Nordagutu. Det er gode togforbindelser med Sørlandsbanen til Oslo, Kristiansand og Stavanger, samt til Notodden og Skien/Porsgrunn med Bratsbergbanen. Billetter kan kjøpes på vy.no og goahead.no.

Mange veier fører til Gvarv: Rv 36 fra Porsgrunn/Skien (E18) og fra Seljord (E134 fra Vestlandet), Fv 360 fra Notodden (E134 fra Oslo). Det er skiltet gode og gratis parkeringsmuligheter rundt omkring i sentrum.

Du kan også komme til Gvarv med buss fra hele Telemark. Billetter kan kjøpes på farte.no.


Lurer du på noe rundt Norsk Eplefest?

Ta kontakt med oss på [email protected] så hjelper vi deg gjerne!

Styre og valgkomité

Norsk Eplefest AS er et selskap uten mål om økonomisk gevinst for aksjereierene. Ingen styremedlemmer eller andre med formelle roller i selskapet får godgjørelse for sin innsats for selskapet. I tillegg legger andre frivillige ned et stort arbeide for å oppfylle de ambisøse målsettingene for Norsk Eplefest AS.

Styremedlemmer:

 • Mette Haugholt, styreleder
 • Tonje Vedvik Bergskås
 • Karine Nybøle Høibø
 • Aslaug Norendal
 • Bjørg Hesthag

Varamedlemmer:

 • Jan P. Olsen
 • Ida Ytreland
 • Jo David Meyer-Lysne
  Vedtekter for Norsk Eplefest AS

  Norsk Eplefest AS har ambisøse målsettinger i vedtektene. Den årlige markedsdagen på Gvarv siste lørdag i september er hovedaktiviteten til selskapet, men styret arbeider også med en rekke andre aktiviteter for å kunne oppfylle målsettingene i vedtektene:

  • Norsk Eplefest skal være et nasjonalt arrangement med utgangspunkt i tettstedet Gvarv og tilliggende fruktdistrikt, som skal promotere norsk fruktproduksjon, men med særlig vekt på fruktproduksjon i Midt-Telemark. Norsk Eplefest skal promotere kortreist norsk kvalitetsfrukt som er bærekraftig produsert. Norsk Eplefest skal også være et viktig kontaktpunkt for internasjonale aktører på aktuelle felt.
  • Norsk Eplefest AS skal bidra til økt verdiskaping med utgangspunkt i regionens og landets fruktproduksjon.
  • Norsk Eplefest skal være en arena for fremme av kunst og kultur, og skal bygge opp under stolthet og identitet til de som bor og vokser opp i det sentrale fruktdistriktet i Midt-Telemark.
  • Norsk Eplefest AS skal i samarbeid med relevante aktører arbeide med å utvikle opplevelser med utgangspunkt i frukt, kunst og kultur som gjør det attraktivt å besøke vår region.
  • Selskapet skal ikke gi utbytte til aksjeeierene, overskudd skal disponeres for best mulig oppfyllelse av selskapets formål.

  Oppdatert februar 2024.