Landskapern, sykkeltur 23km

| 5 minutter lesetid

Lengde

23,9km

Vaskelighetsgrad

Middels

Tidsbruk (uten pauser)

1,5/2 timer

Landskaper’n er ei sykkelrute som går rundt Flåbygd som har status som landskapsvernområde. En populær tur der du kommer nært inn på Telemarkskanalen og flere sluser, samt kulturlandskapet.

Her er både kulturlandskapet og svært mange hus med sveitserstil godt bevart.
Sykkelruta går i stor grad på offentlig vei, stort sett asfalt, lite stykke med grussvei ved hogga sluse. Veien mellom Lunde og Kjeldal kan til tider være mye trafikkert.

Underveis på turen er det mulighet for is og en kaffekopp ved Hageland Leikvoll i Flåbygd. Midtveis på turen ligger Strengen brygge, et gammelt knutepunkt for handel og transport på kanalen. Her er det fine muligheter for et bad, og en rast. På tilbakeveien ligger Murane som er et godt bevart parti av den gamle vegen bygget i 1892. Langs Murane er det stengt for biltrafikk, ellers følger turen vanlig offentlig vei med noe trafikk. Videre på turen passeres Hogga sluse som er den øverste slusa i Telemarkskanalen og Kjeldal sluse.

Det er også mulig forlenge turen med å sykle et stykke vidre på Fv3320 (tur-retur) retning Fjågesund for å nytte utsikten over flåvatn.

Kart og informasjon i resepsjonen på Telemark Kanalcamping.

Turbeskrifelse og GPS spor finnes på Ut.no (link)