Dronebilde av Telemark Kanalcamping

Telemark Kanalcamping er Green Key sertifisert!

| 2 minutter lesetid

Telemark Kanalcamping har våren 2023 blitt Green Key miljøsertifisert, som betyr at de oppfyller ulike miljøkrav og ønsker å opptre bærekraftig.  

Green Key logo

 

Ved å sertifisere seg til dette viser Telemark Kanalcamping at de er bevisste og klarer å ivareta en bærekraftig turisme og dermed forebygge klimaendringer.

Ettersom at campingen lenge har vært miljøbevisst, er det ikke store forandringer som vil være synlig for gjestene. Men som gjestene i år kan få oppleve er annerledes merking på miljøstasjonen, og mer informasjon om kildesortering av avfall. Telemark Kanalcamping forteller at de ønsker det skal bli vanskelig, helst umulig, å kaste feil. Det vil også bli lagt til rette for at gjesten kan ta miljøriktige valg med å blant annet tilby lokale produkter, informere om naturområder ol.

De har også gjort grep som ikke vil være synlig for gjestene, dette er grep som å være mer bevisst og overvåken på bruken av strøm og vann, mer energieffektive apparater og lignende.

For å bidra til en mer bærekraftig turisme er det viktig at du som gjest også tar miljøvennlige valg, selv når du er på ferie.

Du kan lese mer om grepene Telemark Kanalcamping har tatt her