Telemarksveka logo

TelemarksVeka – en epoke er over

| 2 minutter lesetid

PRESSEMELDING:

TelemarksVeka har skapt uforglemmelige minner for store og små og virkelig satt Telemark på kartet med sitt engasjerende innhold og sterke historier. Men alt har en ende.

TelemarksVeka har vært arrangert i ni år og ble i løpet av denne perioden Norges mest inkluderende idrettsarrangement. Norges mest populære idrettsstjerner har strømmet til regionen for å delta på våre idrettsarrangement, underholdningsshow og treningssamlinger for barn og unge. Tilbakemeldingene fra deltagerne har utelukkende vært positive.

Det har også vært svært givende og inspirerende å være med på reisen med å løfte frem paraidrett og inkludering. Vi mener TelemarksVeka har satt en viktig ny standard på fremtidige idrettsarrangement, samt et sterkt fokus på inkludering i næringslivet. Man har samtidig markedsført reiseliv og opplevelser via TV2s kanaler og nådd ut til millioner av seere.

Etter en tid med stor usikkerhet på økonomi og arrangementskonsepter, samt endringer i mediebildet, har TelemarksVeka vært avhengig av å få på plass en solid grunnfinansiering. Etter nøye gjennomgang av hele utfordringsbildet samt at viktige økonomiske bevilgninger ikke har gått vår vei, har styret vedtatt å avslutte TelemarksVeka.

Regionen viser en utrolig stor kraft når man samarbeider og effektene kan man dra nytte av i lang tid fremover;

– det gode bedriftssamarbeidet på tvers av bransje og kommunegrenser
– fokus på paraidretten og inkludering
– nye marked- og samarbeidskonsepter i reiselivet
– sterk arrangørkompetanse hos idrettslag og bedrifter

Når det igjen dukker opp en ny idé er man bedre rigget nå enn noen gang.

Takk til idrettslag, frivillige, deltagere, næringsliv, og alle samarbeidspartnere og bidragsytere! Deres innsats har vært uvurderlig.

For ytterligere informasjon kontakt:
TelemarksVeka AS

Daglig leder Visit Bø og TelemarksVeka
Marianne Dale
41333310

Styreleder Pål Kleffelgård
9947397

Les hele pressemeldingen her