Hest og jente

Bø og Lifjell Turridning søker ungdom med nedsatt funksjonsevne 🐴

| 2 minutter lesetid

Prosjektet «Hest for folk flest» drives av Hest og Helse i samarbeid med Norges Rytterforbund, og hensikten var å utvikle et aktivitetstilbud for ungdom med nedsatt funksjonsevne, der friluftsliv står sentralt. 🤩 Lurer du på hvordan det å tilbringe tid med hester kan forandre livet ditt? Hesten kan utfordre dine holdninger, tro og adferd umiddelbart, i den første interaksjonen, uten dom eller kritikk, og uten ord. 🐴🐴

I tillegg til ridning/kjøring innebærer tilbudet andre fysiske aktiviteter i relasjon til hestene. Tilbudet er ikke ordinært ridetilbud, men bygger på metoden om å bruke hestens behov som basis for aktiviteten.Ryttere på hesterStell av hest er også en nyttig fysisk aktivitet uten at det oppfattes som en form for trening, men som omsorg for hesten. Dette kan gi opplevelse av å endelig kunne gi noe tilbake for noen som mottar hjelp i det daglige. 🤩🐴

Ungdommene skal få være med på å stelle hestene, og håndtere hestene i forskjellige øvelser med bakketrening. Bakketrening øker også relasjonen mellom hest og menneske, samt at det gir glede og trygghet hos ungdommene.

 

Det å kunne delta i en gruppe med aktivitet for hest kan med andre ord være starten på en god sirkel, som for noen kan gjøre at de utvider sine opplevelser og mestring i hva som er mulig, og dermed bidra til generell økning av personens aktivitetsnivå, med de helsegevinstene det innebærer både fysisk og mentalt.

All aktivitet holdes utendørs der vi har fokus på å være i nuet, i ett med naturen og hesten som også gir oss følelsen av «frihet».

Etter hver økt fyrer vi opp bål og reflekterer over dagens aktivitet, samt at dette er med på å styrke samholdet i gruppen.

Prosjektet går over 6 torsdager og starter 4 november 2022 kl 16.30 til 18.30.
Prosjektet er støttet av Hest og helse/Norges Rytterforbund.
Det er en egenandel på kr 1 000,- pr deltager for alle ganger, det er bindende påmelding.

Vi har plass til 6 deltagere.

👉 Søknad sendes til [email protected] innen 20 september.

Velkommen!