Fruktbart og bærekraftig samarbeid 🍎

| 2 minutter lesetid

I Matkvartalet på Dyrsku blir det i år stort fokus på muligheter knyttet til eple!

Midt Telemark har ei voksende og prisbelønnet eplenæring, noe Dyrsku’n i samarbeid med næringsorganisasjonen Hanen ønsker å være med å fremme. Sammen med ungdomssatsinga Lif laga fra Groruddalen i Oslo, blir det i år et fantastisk samarbeidsprosjekt som er både bærekraftig og fruktbart på flere områder.

Lif laga kommer med eplepressa Yggdrasil og skal presse flere tonn eple under Dyrsku’n 9.-11. september.  Lif laga er en ungdomssatsing som handler om ungdom, epleplukking, møteplasser og det å skape verdier som kommer fellesskapet til gode. Lif laga sitt konsept startet i 2016 og har som mål å skape ungdomskraft og framtidstru gjennom å hauste og bruke eple som ellers ikke ville blitt bruka. Lif laga fungerer som ein arena der ungdom opplever ansvar, mestring, læring og samhandling i natur og nærmiljø. Det bidrar til at mange unge får nye gode erfaringer med å arbeide og være sammen på en annen måte. Av epla presser de eplemost og overskuddet fra salget av eplemosten går tilbake til lokal ungdom. Gjennom eple skapes det framtidstro, ungdomskraft, sirkulærøkonomi og bærekraft.

Epler på epletre

Nå vil ungdommene i Groruddalen knytte kontakter mot ungdommene i epledistriktet i Midt Telemark og gjennom samarbeid med Ung Arena, som er en møteplass for ungdom i Midt Telemark, har Gvarv ungdomsskule, Bø Ungdomsskule og Sauar Friskule, meldt at de har klasser som vil gå inn i prosjektet.  Konseptet fra Groruddalen i Oslo blir overført til  Midt Telemark, ungdommene i Midt Telemark ønsker plukke eple både hos næringsbedrifter og i private eplehager. Målet er å plukke 5 tonn med eple, som vil blir pressa under årets Dyrsku.

Dersom du har eple i Midt Telemark og ønsker å stille eple til disposisjon for prosjektet,  så ta kontakt med Norsk Eplefest sitt sekretariat på tlf: 35 95 77 70 🍎

Telefrukt, Bama og Norsk Eplefest er viktige samarbeidspartnere for å klare å gjennomføre dette  samarbeidsprosjektet i Midt Telemark.
På årets Dyrsku kan du møte disse flotte ungdommene fra Groruddalen og Midt-Telemark som gjennom selvplukka eple og eplepressing, tryller frem og tilbyr fersk og god eplemost, til glede for Dyrsku’n sine 90 000 besøkende.

Vi gleder oss!

Foto: Finn-Erik Rognan, Maverix