Positive holdninger til turisme i Midt-Telemark og Nome

| 2 minutter lesetid

Lokalbefolkningen er stort sett positive til turisme, men har noen bekymringer om turistenes påvirkning. Det viser en nylig innbyggerundersøkelse om bærekraftig turisme i Midt-Telemark og Nome som ble gjennomført i perioden mars til juni 2024.

Flertallet av de som svarte i undersøkelsen bor i Midt-Telemark (60%) og Nome (40%). Videre viser undersøkelsen at aldersgruppen 21-70 år er jevnt representert, med 70% kvinner og 30% menn. 62% av de spurte har en positiv holdning til turismen, mens bare 5% føler at regionen er overfylt av turister. Flertallet mener antallet turister er «akkurat passe».

Når det gjelder bærekraft, vurderer innbyggerne Midt-Telemark og Nome som et relativt bærekraftig reisemål med en gjennomsnittlig score på 67 av 100, og hele 93% anbefaler destinasjonen til venner og kjente.

familie på sykkeltur ved Telemarkskanalen. Foto

Transportvaner blant innbyggerne viser at bil er det mest brukte transportmiddelet, med 51% som bruker diesel- eller bensinbiler, og 27% som kjører elbil. Innbyggerne er delte i synet på turismens utfordringer; 24% mener turister skaper parkeringsutfordringer, mens 60% er uenige i påstanden. På den positive siden ser 67% på turisme som en faktor som skaper positive ringvirkninger i lokalsamfunnet.

Når det gjelder informasjonskilder for arrangementer og aktiviteter, benytter innbyggerne hovedsakelig Facebook (81%) og venner og bekjente (57%). Bruken av lokale tilbud er høy, med 88% som besøker lokale restauranter og kaféer, og 74% som deltar på kulturarrangementer.

Alt i alt viser undersøkelsen at innbyggerne i Midt-Telemark og Nome er stort sett positive til turismen, men det er områder som må forbedres for å opprettholde og styrke bærekraften i regionen.