mandag 18. mars, kl 11:00
Gullbring Kulturhus

Seniorlæring i Midt-Telemark

Hvit bakgrunn med svart skrift. Seniorlæring i Midt-Telemark.

Hvilke utfordringer møter våre fugler på i dagens samfunn? / foredrag ved Øyvind Steifetten

I dagens samfunn står våre fugler overfor en rekke utfordringer som følge av menneskelig aktivitet. Den stadig voksende menneskelige befolkningen og økende press på klodens naturressurser har resultert i en alarmerende økning i antall utrydningstruede fuglearter. På global basis er nærmere 1 av 8 fuglearter truet.

På den norske Rødlista har antallet fuglearter klassifisert som kritisk truet (CR) økt fra 6 i 2015 til 11 i 2021. Disse truslene er mangfoldige og inkluderer tap av habitat, forstyrrelse av økosystemer, klimaendringer og direkte menneskelig påvirkning som forurensning og jakt. For ulike fuglearter kan utfordringene variere, avhengig av deres habitat og leveområder.

Spørsmålet er: Hvordan påvirker disse utfordringene fuglenes overlevelse, og hvilke arter er mest sårbare? Er det sjøfugler som lider mest, eller er det arter som lever i skoger, fjell eller kulturlandskap? Og er det mulig å implementere enkle tiltak for å begrense skadeomfanget av menneskelig aktivitet og forbedre situasjonen for fugler lokalt?

Det er ingen tvil om at den pågående naturkrisen har alvorlige konsekvenser for våre fugler, og det er avgjørende å handle nå for å beskytte og bevare dem.

Steifetten er førsteamanuensis ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag, Institutt for natur, helse og miljø ved USN.

Billetter kjøpes direkte av seniorlæring i inngangen. Kr 150 for medlemmer, 250 for ikke-medlemmer, prisen inkluderer en enkel lunsj.

Velkommen!
Datomandag 18. mars
Tidspunktkl 11:00
StedGullbring Kulturhus
AdresseGullbringvegen 34, 3800 Bø