Landsmarka området

| 3 minutter lesetid

Landsmarka er et område med mange små og noen litt større vann, perfekt for deg som vil oppleve «uberørt» natur som er lett tilgjengelig og med mange overnattingsmuligheter. 

Starter fra: Velg enten Tyrivann, i sørenden av Langen (Kåsatangen) eller fra strand i nordenden av Sannervann. Ved Sannervann er det bom og derfor lite/ ingen trafikk videre innover i området.

Litt om mulighetene: Her kan man velge å holde seg på ett vann for en dagstur, flytte seg mellom to eller flere ulike vann ved å gå i land og trille til et nytt vann. Vanskelig å lage turbeskrivelse for en bestemt tur siden det er mange alternativ. Turopplegg vil avhenge av hvor mange overnattinger som er ønskelig, og hvor mye bæring mellom ulike vann som er akseptabelt for de som skal på tur. Lett å finne overnatting de fleste steder.

Noen forslag:

En overnatting/eller i kombinasjon med tur på Langen og Sannervann: Krysse over Langen i sørenden og bære/trille opp til Minnesjø som er et fint vann å utforske og overnatte ved for en natt.

Flere overnattinger:

– Start fra Tyrivann, gå i land og bær over til Langen, ta evt en avstikker tur/retur til Minnesjø og derfra videre fra Langen over til Sannervann, padle tur/retur og bli hentet ved nordenden av Sannervann.

– Start fra strand på Sannervann, padle retning Børten og evt til Henneseidvann før du returnerer. Bli hentet på samme sted som du startet, eller trill over til Langen og padle over Langen og bær over til Tyrivann. Henting på Tyrivann. (I Langen er det ikke mulig å hente i nordenden pga bomveg)

Hvis man er innstilt på å trille/bære en lang strekning langs vei er det mulig å komme seg fra Henneseidvann til Tokevann v/Drangedal der en kan utforske i flere dager om en vil. Også mulig å komme videre derfra mot Porsgrunn eller mot Kragerø, sjekk i så tilfelle med lokalkjente eller på nett om muligheter og farer (stryk/fosser).

Transport: Ja, behov for transport både til og fra området. Fra Lunde til Tyrivann ca 5km, til Sannervann ca15km (OBS! Skoeelva er ikke mulig å padle fra Tyri dam og nedover, kun padlebar fra utløpet i Telemarkskanalen og ca en kilometer innover)

Passer for: Alle hvis turen legges opp i forhold til hvem som er med.

Distanse: Liten dagstur eller lang flere dagers tur med bæring.