Et inkluderende og tilrettelagt reiseliv!

| 3 minutter lesetid

Reiselivsbedrifter i kommunene Midt-Telemark og Nome har i lengre tid sett behovet for bedre tilrettelegging for funksjonshemmede, men de har manglet kunnskap om hvordan de best kan gjøre dette. Resultatet ble prosjektet «Inkluderende reiseliv i Telemark», som er finansiert av Innovasjon Norge og deltakerbedriftene og skal gjennomføres april 2020 – april 2021. 

Vi ønsker å bli best i landet på tilrettelegging av reiselivet, slik at alle som har reiselyst skal ha mulighet til å velge oss som reisemål. Vi ønsker å gjøre dette gjennom å kunne tilby deg reise-/fritidsopplevelser, uansett begrensninger. Vi mener også på at et godt sted å besøke er et godt sted å bo!

Hittil i tilretteleggingsprosessen har det blitt gjennomført befaring fra FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Vestfold og Telemark) hos alle deltakerbedriftene og dagens status av tilrettelegging. Det har blitt utarbeidet oversikt over hva slags utfordringer og behov som kan oppstå for de med funksjonsnedsettelse, gjort kartlegging hos deltakerbedriftene i tillegg til at seks familier med en eller flere familiemedlemmer med funksjonsnedsettelse har deltatt i testing av deltakerbedriftenes tilbud i august – september 2020.

Alle skal få kunne delta – derfor er det godt med en godt tilrettelagt destinasjon.

Resultatene fra testingen var mange konstruktive og nyttige tilbakemeldinger om hva som kan forbedres og hvordan. Bedriftene har allerede tilrettelagt godt for mangfoldet, derav også funksjonshemmede, men skal legge mer til rette for å lettere finne informasjon. Hos flere av bedriftene er det veldig lite som skal til for å gjøre store forbedringer. Alle sier at de har hatt gode opplevelser til tross for at ikke alt var tilrettelagt, at de ansatte i bedriftene har vært veldig imøtekommende og prøvd å legge best mulig til rette når de har blitt gjort oppmerksomme på testgjestenes behov og utfordringer.

Deltakere i prosjektet:

Telemark Kanalcamping AS
Klatreparken Høyt og Lavt Bø AS
Bø Camping AS
Aarnesgruppen AS
Bø Sommarland AS
Telemarkskanalen booking AS (MS Victoria og MS Henrik Ibsen)
Telemarkskanalen FKF AS
Norsjø Ferieland AS
Norsjø Hotell AS og MS Telemarken
Bø hotell AS
Beverøya Camping AS
Breiva Gjestegård og Glamping
Bø og Lifjell Turridning
Lifjelltunet hytteutleie
Norsjø Eiendom og Utvikling AS
Prosjektet ParaVeka
Visit Bø AS
Visit Telemark AS
Midt-Telemark Næringsutvikling AS
Funksjonshemmedes Felles Organisasjon (FFO) Vestfold og Telemark
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) TBV
Rådet for funksjonshemmede i Midt-Telemark
Inkluderende reiseliv i Telemark – bedriftsnettverk hovedprosjekt år-1

Vil du vite mer? Les artikkelen på Varden her.

Vi ønsker alle velkommen til destinasjonen vår!